Normen en Waarden-commissie

Informatieavond vechtende jeugd

Dinsdagavond 11 juni en donderdagavond 13 juni hebben wij bij Rijnsburgse Boys een informatieavond gehouden omtrent een nieuw fenomeen. Onder de jeugd tussen de 12 en 15 jaar worden vechtafspraken gemaakt en daarbij wordt met een grote groep iemand belaagd, bedreigd, geïntimideerd en mishandeld. Dit alles wordt gefilmd en gedeeld op social mediakanalen als Snapchat en TikTok en in groepsapps.

Wij, als Rijnsburgse Boys, hebben informatie en filmpjes ontvangen waar dit alles in te zien is en zagen dat er ook jeugdleden van Rijnsburgse Boys betrokken zijn bij deze vechtafspraken. We hebben het dan over jongens en meiden. De vechtpartijen vinden zowel plaats op onze club, als in het dorp (bijvoorbeeld in winkelcentrum In De Hoftuin). Daarnaast worden jeugdleden thuis opgezocht, bedreigd, geïntimideerd en gestalkt. Er worden berichtjes gestuurd naar de slachtoffers waarin zij gevraagd worden op een bepaalde tijd op een bepaalde plek te zijn zodat zij daar in elkaar geslagen kunnen worden. De politie en gemeente zijn ook op de hoogte van deze incidenten en er liggen inmiddels aangiftes van de slachtoffers bij de politie.

Bij ons op de club zijn inmiddels 4 meldingen binnengekomen van jeugdleden die slachtoffer zijn van deze groep. Deze gegevens zijn ook bekend bij de politie. Er zijn slachtoffers die niet meer naar de club durven, als ze weten dat deze groep daar rondloopt. Daarnaast zijn er jeugdleden die niet meer alleen naar de club komen voor een training of wedstrijd, maar gebracht en gehaald worden, omdat zij belaagd, geïntimideerd en bedreigd worden. Als club waren wij verbijsterd om dit soort informatie te ontvangen.

Wij voelden ons daarom genoodzaakt om, zo vlak voor de zomerstop, deze informatieavonden te organiseren omdat wij als Rijnsburgse Boys voor een veilig sportklimaat staan op onze club. Wij wilden op deze manier met de ouders en de jeugd het gesprek aangaan over deze ’trend’. De opkomst op zowel dinsdag- als donderdagavond was gelukkig erg hoog. Dinsdagavond begonnen we met de meidenteams (MO13 en MO14) en donderdagavond waren de jongensteams aan de beurt (JO13 en JO14). Om de informatieavond zo breed mogelijk in te zetten, waren zowel de wijkagent van Rijnsburg als de jeugdagent Katwijk/Noordwijk aanwezig. Van de gemeente waren er 2 personen aanwezig die zich bezighouden met alles wat met jeugd te maken heeft. Daarnaast waren van het Welzijnskwartier Nadine de Koning en Marcel van Tol aanwezig. De 4 scholen die aansloten waren Pieter Groen, Visser ’t Hooft, Rijnmond en Limes.

Aan de ouders en jeugdleden zijn een aantal vragen voorgelegd als: Wat zijn eigenlijk de gevolgen van deze vechtafspraken die er gemaakt worden? Is uw kind slachtoffer in dit verhaal? Wat kunt u dan doen? Is uw kind een/de vechtersbaas? Wat zijn daar de gevolgen van als hij/zij vol in beeld staat? Is uw kind degene die filmt? Wat zijn daar de consequenties van als hij/zij vol in beeld is, dat hij/zij dat filmt? Staat uw kind erbij en kijkt hij/zij ernaar zonder in te grijpen? Kan dat gevolgen hebben als hij/zij in beeld staat? Weet u wat uw kind op social media doet en deelt? Hoelang blijven filmpjes staan op deze social mediakanalen?

Zowel de wijkagent als de jeugdagent zijn uitgebreid op de vragen ingegaan en hebben aangegeven dat het maken van vechtafspraken strafbaar is. Als jouw kind slachtoffer is van dit soort incidenten dan raadt de politie aan om ten alle tijden aangifte te doen en zoveel mogelijk informatie te delen, zodat de politie dit op kan pakken en de dader(s) gestraft kan worden.

Ook is ingezoomd op de vraag wat er gebeurt als jouw kind de vechtersbaas blijkt te zijn en er aangifte tegen hem of haar wordt gedaan. Hij/zij wordt dan uitgenodigd voor een gesprek bij de politie en, aan de hand van de zwaarte van het incident, kan worden besloten om hem of haar door te sturen naar bureau Halt of, als het een zwaarder incident is, de zaak door te zetten naar de kinderrechter. Daarnaast zal Jeugdzorg ingeschakeld gaan worden.

Maar wat gebeurt er als jouw kind filmt of staat te kijken en niet ingrijpt? Op het moment dat hier gegevens van bekend zijn bij de politie is jouw kind ook medeplichtig en zal hij/zij ook voor een gesprek uitgenodigd worden op het bureau. Ook hier geldt dat de zwaarte van het incident de straf bepaalt. De politie adviseert dat als je dit soort incidenten ziet gebeuren, er niet bij te blijven staan maar, weg te lopen en 112 te bellen. Als je dat op dat moment niet durft, is het advies je ouders in te lichten en alsnog melding bij de politie hierover te maken.

Naast de gevolgen/straffen hebben wij ook ingezoomd op het feit wat het voor de toekomst betekent als je op deze leeftijd al met de politie in aanraking komt. Want op het moment dat je in het systeem bij de politie staat, en je wil bijvoorbeeld stage gaan lopen waar je een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor nodig hebt, krijg je die niet! Omdat je bekend bent bij politie/justitie. Dit vergooit dus je kans op een baan voor de toekomst, want zo’n melding blijft jaren in het systeem staan. Als je gaat solliciteren, kunnen dit soort filmpjes in het nadeel werken om die baan te krijgen. Dit soort filmpjes verdwijnen niet namelijk als ze eenmaal op het internet staan.

Sinds vrijdag 12 april hanteren wij een Zero Acceptatie-beleid binnen Rijnsburgse Boys. Dit beleid is tot nu toe vooral gericht op ongeregeldheden rondom wedstrijden van Rijnsburgse Boys 1, maar Rijnsburgse Boys is voornemens om dit beleid uit te breiden tot een veiligheidsbeleid. Welke ervoor moet zorgen dat overal binnen de club en/of op ons sportpark mensen zich veilig kunnen voelen!

Als er een melding over dit soort incidenten bij de Normen en Waarden-commissie of het Bestuur binnenkomt, wordt het gesprek aangegaan met desbetreffende jeugdleden en hun ouders. Het Bestuur zal dan op dat moment, afhankelijk van de zwaarte van het incident, bepalen wat de sanctie is en dat kan dan zijn dat je als jeugdspeler voor een bepaalde tijd geschorst wordt. Je mag dan niet meer deelnemen aan de trainingen en wedstrijden van jouw team. Daarnaast wordt er een dossier opgebouwd in ons systeem.

Het advies aan de ouders is om het gesprek met hun kinderen aan te gaan over deze ontwikkelingen. Check regelmatig hun telefoon en hun gedrag op de social mediakanalen. Daarnaast kent iedere ouder zijn kind en ‘ander gedrag’ zal dan ook opvallen.

De jeugd hebben we meegegeven om zo ver mogelijk uit de buurt te blijven van dit soort incidenten en op het moment ,dat je weet dat er dit soort afspraken gemaakt worden, de politie in te lichten. Durf je geen contact met de politie op te nemen? bespreek het dan met je ouders, trainer of leraar. Zij kunnen dan alsnog de politie hierover inlichten.

We gaan nu de zomerstop in en hopen het nieuwe seizoen weer fris en fruitig te starten, waarbij iedereen zich weer welkom en vooral veilig voelt op ons sportpark.

Dank voor uw aandacht en laten we vooral op elkaar letten!