Bestuur

Zero acceptatie beleid

Samen staan wij sterk en als 1 front achter ons vlaggenschip
De laatste maanden is er veel onrust geweest tijdens de wedstrijden van het 1e elftal. Diverse supporters meenden zich te moeten misdragen, door het gebruik van rookbommen en zwaar vuurwerk.

Het bestuur licht toe welke maatregelen er genomen worden.

De 12e man
Successen en overwinningen vieren is het mooiste wat er is. Als één front achter het 1e elftal staan. Problemen benoemen en tackelen is dan een heel stuk lastiger. Helaas zijn we op dit moment op het punt gekomen, dat het bestuur genoodzaakt is een aantal problemen te benoemen en deze ook aan te pakken. Net zoals we successen en overwinningen samen vieren, willen wij ook dit samen aanpakken.

De laatste maanden is er veel onrust binnen de club geweest en diverse zichzelf supporters noemende personen meenden dat zij hun mening mochten uitten, door het afsteken van rookbommen en zwaar vuurwerk tijdens wedstrijden van ons 1e elftal. De rookbommen die op het veld zijn gegooid, tijdens de wedstrijd Rijnsburgse Boys – GVVV, troffen ook de ballenjongens die op dat moment langs de lijn zaten. De veiligheid van deze jeugdspelers kunnen en mogen nooit ter discussie staan. Deze ballenjongens zijn ook van het veld gehaald en zij hebben op de tribune de wedstrijd uitgekeken.

Voor alle duidelijkheid; het afsteken van rookbommen/fakkels/zwaar vuurwerk is niet toegestaan en op het moment dat iemand daarop betrapt wordt, zal diegene hiervoor gestraft worden. Op boetes die voor de club volgen op het afsteken van vuurwerk, kunnen wij geen verweer voeren. Boetes die moeten worden betaald van de contributie van onze leden, de inkomsten van de club en/of sponsorgelden. Het mag duidelijk zijn dat deze gelden ten gunste dienen te komen van Rijnsburgse Boys en de activiteiten die voor de leden van onze club georganiseerd worden. Het is zonde en buitengewoon zuur als dat geld uitgegeven moet worden aan boetes. Nogmaals: deze boetes worden door een hele kleine groep veroorzaakt!

De grens is bereikt
Het bestuur is klaar met het in diskrediet brengen van de club door daden van diverse supporters. Wij willen geen boetes of strafmaatregelen ontvangen voor negatief gedrag en acties.

Per vandaag, 12 april 2024, gaat het bestuur van Rijnsburgse Boys een zero acceptatie beleid hanteren, ten opzichte van personen die willens en wetens onderstaande afspraken schenden:

  • Het is verboden om (zwaar) vuurwerk, rookpotten, fakkels of anderszins af te steken op of rond het sportcomplex. Enige uitzondering hierop is, dat als dit vooraf met het bestuur en veiligheidscoördinatoren wordt besproken en hiervoor goedkeuring wordt verleend.
  • Het is verboden om met welk artikel te gooien richting of op het veld, dan wel richting personen.
  • Complete of gedeeltelijke gezichtsbedekkingen is op ons gehele sportpark verboden.
  • Indien nodig kunnen de stewards een fouillering, bij entree van het sportpark rondom veld 1, uitvoeren.
  • Het is voor iedereen vanaf 14 jaar verboden om voor, tijdens of na de wedstrijden van het 1e elftal zich op het veld te begeven.
  • Alleen met een geldig entreebewijs kan men het sportpark rondom veld 1 betreden.
  • De aanwijzingen van onze stewards/vrijwilligers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
  • Het (bewust) vernielen van velden/doelen, objecten, muren, deuren en andere inventaris van de club van de tegenstander.
  • Het aanbrengen van clubkenmerkende teksten met (geel/zwarte) verf op dan wel rondom de club van de tegenstander.
  • Het is verboden om discriminerende en onacceptabele teksten te uiten op het sportcomplex.

Bij het overtreden van bovenstaande verboden en gedragingen, zal direct een sportcomplexverbod worden uitgevaardigd voor minimaal 6 maanden. Hierbij zullen ook de gemeente en politie worden geïnformeerd. De betrokkene(n) en ouders/verzorgers van de betrokkene(n) (indien van toepassing) zullen per aangetekende brief worden geïnformeerd over de genomen maatregel. Na 6 maanden volgt een gesprek met de betrokkene(n) en het bestuur van Rijnsburgse Boys. Mocht er nog steeds sprake zijn van ongewenst gedrag tijdens dit gesprek, dan zal een gebiedsverbod volgen.

Indien er voor de club een geldboete volgt op overtreding van bovenstaande verboden en/of gedragingen, zullen deze boetes op de desbetreffende personen worden verhaald.

Wij verwachten dat, met de bovenstaande informatie, iedereen die een geel/zwart hart heeft en Rijnsburgse Boys een warm hart toedraagt, zich bewust is van de situatie en de genomen maatregelen. Laten we dan de maatregelen samen naleven, net zoals wij de successen en overwinningen ook samen vieren. Dit in belang van de club en van ons allemaal.