Vertrouwenspersoon

Rijnsburgse Boys werkt voortdurend aan een Veiliger Sportklimaat, een voetbalomgeving waarin iedereen met plezier voetbalt en zich thuis moet voelen voor, tijdens en na het sporten.
Dat betekent dat we met elkaar, binnen de vereniging, er alles aan moeten doen om ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen en te bespreken. Soms gebeuren er zaken waar je niet graag mee te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Dat kan gaan om agressie en geweld, treiteren en pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, racisme en andere ongewenste omgangsvormen.  
Binnen Rijnsburgse Boys willen wij die zaken graag voor zijn. En daarom ook hebben wij een vertrouwenspersoon. Een centraal aanspreekpunt binnen Rijnsburgse Boys, om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar omgaan leuk en veilig blijft.

Rol vertrouwenspersoon
Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar, het omgaan binnen je team, bijvoorbeeld in geval van pesten. Het gevoel er niet meer bij te horen door huidskleur, geloof of seksuele voorkeur of in geval van grensoverschrijdend gedrag.
Je leider of trainer zal het eerste aanspreekpunt kunnen zijn om hierover te praten. Maar bij de vertrouwenspersoon kun je met deze zaken ook terecht. Maar ook indien je als leider, trainer, verenigingsscheidsrechter of in welke andere (vrijwilligers-) functie dan ook, je afvraagt of jouw gedrag verstandig is of als iemand je direct, dan wel indirect, beticht van ontoelaatbaar gedrag, kun je bij de vertrouwenspersoon terecht.

Als gedupeerde heb je ondersteuning, advies of gewoon een luisterend oor nodig. In een dergelijk geval kan de vertrouwenspersoon een helpende hand bieden. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke persoon die de leden en andere betrokkenen begeleidt en ondersteunt met betrekking tot ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon zal alles wat hem/haar verteld wordt vertrouwelijk behandelen. Je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon als je signalen binnen de vereniging hebt opvangen waardoor mogelijk het welzijn of de veiligheid van één of meerdere personen wordt bedreigd. Ook deze melding wordt op een vertrouwelijke manier besproken en behandeld. De vertrouwenspersoon geeft, indien hij/zij van mening is dat de belangen van de club geschaad dreigen te worden, de signalen anoniem door aan het bestuur.

Schroom niet om in voorkomend geval de vertrouwenspersoon om advies te vragen!

Binnen Rijnsburgse Boys is Cees Hogewoning de vertrouwenspersoon (onderaan lees je de nodige informatie over hem).

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon
Van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, wordt in principe niemand op de hoogte gesteld. Een uitzondering kan gelden in het geval jij daarvoor (vooraf) toestemming hebt gegeven of jij daarvan vroegtijdig op de hoogte bent gesteld (bijvoorbeeld in het geval je minderjarig bent). Soms is het ook belangrijk om ook andere personen bij een vraag of een probleem te betrekken, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming plaatsvinden.
De activiteiten en werkzaamheden vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het bestuur (lees de voorzitter).
Aan het einde van ieder kalenderjaar rapporteert de vertrouwenspersoon anoniem zijn/haar bevindingen (aantal en aard van de meldingen, voortgang en afsluiting van dossiers) aan het bestuur.

Waarvoor kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

  • Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar, het met elkaar omgaan binnen je team of op ons sportcomplex
  • Als het gaat om vragen over pesten of gepest worden
  • Het gevoel hebben dat je door je uiterlijk, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur er niet bij hoort
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je wordt benaderd en/of aangeraakt door een medespeler, leider, trainer of iemand anders bij Rijnsburgse Boys en je dit gedrag als onprettig ervaart;
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag; je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier bij Rijnsburgse Boys last van heeft;
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan wordt binnen Rijnsburgse Boys zijn/haar team;
  • Je vraagt je af of jouw gedrag, bijvoorbeeld als leider, trainer verstandig is;
  • Iemand je direct of indirect (heeft) beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • Ook als je niet helemaal zeker bent of je bij de vertrouwenspersoon aan het juiste adres bent: neem gerust contact op!
  • De vertrouwenspersoon heeft in voorkomend geval een luisterend oor  voor zowel de ‘gedupeerde’ als ook voor de ‘veroorzaker/dader’.

Waar is de vertrouwenspersoon NIET voor?
Voor incidenten en vragen die niet met Rijnsburgse Boys zelf of met Rijnsburgse Boys leden te maken hebben, maar zich bijvoorbeeld thuis of op school afspelen. Ook hier geldt, dat als je twijfelt bespreek je vraag met de vertrouwenspersoon!
De vertrouwenspersoon zal in beginsel niet zelf behandelen of begeleiden. Afhankelijk van de ernst van de situatie, en altijd in afstemming met jou ook, wordt bezien welk (vervolg) traject zal worden bewandeld, mogelijkerwijs met verdere (professionele) ondersteuning en advies van buiten Rijnsburgse Boys.  

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur op nummer 0900-2025590 (gebruikelijke belkosten). Een andere mogelijkheid is om te mailen: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

Gegevens en bereikbaarheid vertrouwenspersoon Rijnsburgse Boys
Bij Cees kunnen alle (niet-/donateurs) leden, ouders/verzorgers terecht wanneer zij binnen onze vereniging betrokken raken bij ongewenst gedrag of als zij hiervan beschuldigd worden of getuige zijn. Cees heeft regelmatig contact met de vertrouwenspersonen van de overige voetbalverenigingen, binnen de gemeente Katwijk.
Cees is te bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@rijnsburgseboys.nl (telefoon: 06-12955500)

Even voorstellen:

Mijn naam is Cornelis Hogewoning ( Cees ) Ik werk als buschauffeur OV in de regio Leiden , waar ik als mentor/coach collega’s ondersteuning biedt in het uitvoeren van hun vak als chauffeur maar ook in het geval er een traumatische en/of ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

In 2012 studeerde ik af als psychosociaal therapeut in de zgn. contextuele wetenschap. Zodoende ben ik in staat om mensen in hun situatie te begrijpen en waar nodig bij te staan.

Ik heb de opleiding Vertrouwenscontactpersoon bij het NOC*NSF succesvol afgerond en kan zodoende in voorkomend geval de juiste ondersteuning verlenen aan (jeugd-) leden (niet leden / donateurs), ouders en verzorgers die binnen onze mooie vereniging betrokken raken bij (ongewenst) grensoverschrijdend (seksueel) gedrag of zij hiervan beschuldigd worden en/of getuige zijn.

Ook heb ik regelmatig contact met de Vertrouwenscontactpersonen van de overige vier voetbalverenigingen in de gemeente Katwijk. We versterken en ondersteunen elkaar waar nodig of gewenst met als doel om een Veilig Sportklimaat te realiseren.

*) in de bestuursvergadering d.d. 21 februari 2022 heeft het bestuur Cees formeel benoemd als Vertrouwens(contact-)persoon van Rijnsburgse Boys voor een periode van tenminste 3 jaar.