outhands

Bestuurscolumn: Peter van Tilburg

Verandering is verbetering??

 De laatste column die ik schreef ging over een aantal veranderingen welke op de Middelmors zouden gaan plaatsvinden. Een aantal veranderingen zijn ondertussen gerealiseerd. Al deze veranderingen zijn gedaan om een verbetering te krijgen t.o.v. de oude situatie. Het zou m.n. betere omstandigheden moeten opleveren voor de voetballers en voor al de mensen om de teams heen. Ik wil een aantal van deze veranderingen noemen met wat achtergrond informatie daar ik regelmatig van mensen op de club hier vragen over krijg.

Aanleg kunstgras veld 5. In eerste instantie zou het nieuw te realiseren veld op dezelfde plek komen als het oude veld. Echter omdat de KNVB steeds strengere eisen gaat hanteren m.n. voor categorie A  (lees: selectie teams) zou de oude maatvoering van veld 5 hier niet aan voldoen. Er mag dus dan niet door selectie teams op dat veld gespeeld mogen worden. Vandaar dat er voor gekozen is om het veld iets te draaien, wat bomen te rooien en een beschoeiing in de sloot. Nu konden we de minimale maten, voorgeschreven door de KNVB realiseren. Deze zijn 64 x 100m met een uitloop van 4m zowel bij de achter als zijlijnen. Hier konden we wel dispensatie voor krijgen tot 3m. Het was extra belangrijk om de goede maten te realiseren omdat in 2014 veld 3 en 4 vernieuwd gaan worden. Zoals de KNVB nu voorschrijft zullen dan op deze velden geen selectie teams meer mogen voetballen. Door de verlichting op veld 5 moest er ook een nieuwe travo komen. We zijn van 250 naar 1000A gegaan. Klaar voor de toekomst…

Op en rond veld 1 zijn veel aanpassingen gedaan. M.n. de renovatie van de toplaag zou een beter veld, vooral tegen de tribune, moeten realiseren. Advies en uitvoering is gedaan door bedrijven die hier dagelijks mee te maken hebben en je zou dan verwachten dat er resultaat zou zijn. Echter de vernieuwing van de grasmat heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. Waar ging het fout??
Het is eigenlijk een combinatie van factoren waardoor de strook gras tegen de tribune nog slecht is. De grootste boosdoener is de tribune. Deze neemt veel zon weg waardoor er te kort activiteit in het gras plaatsvindt. Hierdoor maakt het gras te weinig wortels waardoor de grond langer nat blijft en nog vaster gaat zitten. Hierdoor maakt het gras nog moeilijker wortels. Een hulpmiddel om hier iets tegen te doen is vertidrainen. Je maakt met  pennen  gaten in de grond zodat er meer lucht in kan. Je kunt deze gaten dan ook nog vullen met zand voor een betere waterafvoer. Het vertidrainen is met een verkeerde pen gedaan en vervolgens is er teveel zand op het veld gegooid.
Hier hebben we de combinatie van factoren waarom het veld zo slecht is. Na de laatste thuiswedstrijd is er opnieuw ingezaaid. Dit zal alleen visueel beter lijken. Het echte herstel van de grasmat zal pas vanaf april gaan plaatsvinden. Conclusie is dat we er de rest van het seizoen last van zullen hebben .Ondanks extra drainering en verzanden van deze strook zal het altijd een zorgenkindje blijven.

Komend voorjaar zal veld 2 op de schop gaan. Het veld opnieuw op afschot brengen zodat we eindelijk de plassen weer kwijt zijn. Daarna inzaaien en eraan werken dat het herstel beter zal gaan dan van veld 1.
Komende weken hoeven we niet op de velden te komen en kunnen we gaan genieten van het Zwiebeln Hallen Toernooi. Hier is m.n. door Karly veel  werk aan vooraf gegaan . Hij hoefde zich in ieder geval niet druk te maken over de activiteit van de grasmat.

Ik wens u allen een prachtig toernooi, fijne kerstdagen en voorspoedig 2012 toe.

Peter van Tilburg.