Vrijwilligerskorting Rijnsburgse Boys

Rijnsburgse Boys is erg blij met haar vrijwilligers. Daarom heeft het bestuur eerder de “vrijwilligerskorting” op de contributie geïntroduceerd. Deze korting kunt u ieder voetbalseizoen voor 1 juni aanvragen via een speciaal formulier. Dit formulier kunt u downloaden of afhalen op het secretariaat.

Met ingang van seizoen 2022/2023 bedraagt de vrijwilligerskorting € 60,00 per betalend lid van onze vereniging. Ook als u geen lid bent maar uw kinderen wel, kunt u deze korting verdienen! De korting wordt aan het einde van het seizoen, op verzoek en na beoordeling, uitbetaald.

Een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vrijwilligerskorting:

  • De korting moet ieder voetbalseizoen voor 1 juni zijn aangevraagd.
  • Er dient regelmatig/structureel vrijwilligerswerk voor de vereniging te worden verricht. Voorbeelden: regelmatig in de kantine staan, training geven, een aantal keer per jaar het sportpark onderhouden etc.
  • De korting kan door één persoon (16 jaar en ouder) van een gezin worden aangevraagd.
  • Bij elftallen wordt de korting verdeeld over maximaal twee leiders en/of trainers.
  • Leiders en trainers moeten lid zijn van de KNVB/vereniging.
  • De contributie dient te zijn voldaan door één persoon van hetzelfde gezin.

Let op: een speler of aanvoerder is nog geen vrijwilliger. Bij twijfel heeft het bestuur het recht om de korting wel of niet toe te kennen.

Namens het bestuur van Rijnsburgse Boys,
Remco van den Bosch (penningmeester)