Vrijwilligerskorting Rijnsburgse Boys

Rijnsburgse Boys is erg blij met haar vrijwilligers. Daarom heeft het bestuur eerder de “vrijwilligerskorting” op de contributie geïntroduceerd. Deze korting kunt u ieder voetbalseizoen voor 1 juni aanvragen via dit formulier op de website.

Voor het seizoen 2023/2024 bedraagt de vrijwilligerskorting € 60,00 per betalend lid van onze vereniging. Ook als u geen lid bent maar uw kinderen wel, kunt u deze korting verdienen! De korting wordt aan het einde van het seizoen, op verzoek en na beoordeling, uitbetaald.

Een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vrijwilligerskorting:

  • De korting moet ieder voetbalseizoen voor 1 juni zijn aangevraagd; alle aanvragen die daarna komen worden niet meer in behandeling genomen.
  • Er dient regelmatig/structureel vrijwilligerswerk voor de vereniging te worden verricht.
  • De korting kan door één persoon (16 jaar en ouder) van een gezin worden aangevraagd, wonend op hetzelfde adres.
  • De korting heeft betrekking op thuiswonende kinderen t/m de leeftijd van 21 jaar
  • Bij elftallen wordt de korting verdeeld over maximaal twee leiders en/of trainers.
  • Leiders en trainers moeten lid zijn van de KNVB / Rijnsburgse Boys,
  • De contributie dient te zijn voldaan door één persoon van hetzelfde gezin.
  • Als één van de ouders/verzorgers reeds een vergoeding ontvangt, maken de kinderen geen aanspraak op de korting.
  • Een speler of aanvoerder in teamverband wordt niet gezien als een vrijwilliger.

De definitie van vrijwilligerswerk is dat dit op frequente basis en zonder vorm van vergoeding verricht wordt.

Bij twijfel heeft het bestuur het recht om de korting wel of niet toe te kennen.

Namens het bestuur van Rijnsburgse Boys,
Wilco van Egmond (penningmeester)