Vrijwilligerskorting Rijnsburgse Boys

Rijnsburgse Boys is erg blij met haar vrijwilligers in alle geledingen van onze vereniging. Jaren geleden heeft het bestuur een zogenaamde “Vrijwilligerskorting” geïntroduceerd op de contributie .
U kunt dit aanvragen via het formulier te downloaden of afhalen op het secretariaat.

De vrijwilligerskorting bedraagt momenteel € 57,75 per betalend lid van onze vereniging en wordt aan het einde van het seizoen uitbetaald in mei. De korting wordt uitbetaald aan maximaal 2 vrijwilligers per jeugdelftal. Zijn er meer vrijwilligers, dan wordt het totale bedrag van 2 vrijwilligers verdeeld. De korting moet ingediend zijn voor 1 juli van enig jaar!

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vrijwilligerskorting:

  1. Enig lid van het gezin, van 16 jaar en ouder. Hoeft geen lid van Rijnsburgse Boys te zijn.
  2. Leiders / Trainers moeten wel KNVB lid zijn
  3. Alle spelende leden op datzelfde adres – Niet de niet spelende leden
  4. Contributie moet ten laste komen van 1 persoon, van dat gezin (Pa / Ma)
  5. Bij jeugdelftallen wordt de korting verdeeld over maximaal 2 leiders / trainers
  6. De korting moet aangevraagd worden voor 1 juni van elk seizoen
  7. De persoon moet regelmatig vrijwilligerswerk doen

Dit kunnen zijn:
Kantinemedewerkers, onderhoudsmedewerkers, sfeerteam, stewards, klusteam, bestuurders, trainers en jeugdelftalleiders, etc. Met betrekking tot de laatste twee (trainers en jeugdleiders) geldt een beperking van 2 vrijwilligers per jeugdelftal/team. Verder hebben trainers die een salaris of een vrijwilligersvergoeding van de vereniging ontvangen geen recht op de Vrijwilligerskorting.

In geval van twijfel beslist het bestuur.
Voor leiders en trainers geldt verder de KNVB regel dat zij lid moeten zijn van de vereniging Rijnsburgse Boys, daar zij anders zich niet binnen de afrastering van het veld mogen begeven. Wij hebben van de KNVB vernomen dat scheidsrechters hier steeds meer op gaan toezien

Rijnsburg, augustus 2019

Namens het bestuur Rijnsburgse Boys
Ad Hendriksen (voorzitter)