Algemene Voorwaarden en Privacy Statement

De v.v. Rijnsburgse Boys (verder RBB) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop RBB persoonsgegevens verwerkt van leden, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt RBB zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is RBB, Noordwijkerweg 53a, 2231 NJ Rijnsburg. Zoals de wet vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor RBB uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt RBB persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een RBB lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u producten en/of diensten van RBB afneemt. Dit kan via onze (web)winkel, het secretariaat en de website;
  • Wanneer u contact heeft met RBB. Dit contact kan telefonisch zijn , maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites (inclusief apps), inlogt op uw account, of ons via social media benadert;
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van diensten en marktonderzoek;
  • Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij RBB rekening tracht te houden met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief gebruikte apps).

E-mail
RBB heeft eventueel nieuwsbrieven.
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over RBB en uw facturen.

Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u gebruik maken door een e-mail te sturen aan secretariaat@rijnsburgseboys.nl.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.
RBB laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.
RBB gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, klanten en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. RBB volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant RBB zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. RBB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, RBB (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. RBB is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met RBB via secretaris@rijnsburgseboys.nl.

De RBB app’s
RBB heeft op dit moment geen dienstverlening via de app’s.

Gebruik van cookies
RBB maakt geen gebruik van cookies

Website van RBB
Op de websites van RBB treft u een aantal links aan naar andere websites / inschrijfformulieren. RBB kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
v.v. Rijnsburgse Boys, Secretariaat, Postbus 127, 2230 AC Rijnsburg of e-mail: secretaris @rijnsburgseboys.nl

Meldpunt kwetsbaarheden
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Bekijk de spelregels van het meldpunt kwetsbaarheden.

Wijzigingen
RBB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Algemene voorwaarden en Privacy Statement. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien RBB een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop RBB uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, in een e-mail of in een mailing.

Rijnsburg, 6 mei 2018