Ad Hendriksen

Zeer geslaagd vrijwilligersfeest 2022

We moesten er maar liefst 3 jaar op wachten maar afgelopen zaterdagavond was er dan eindelijk weer een vrijwilligersavond. Door corona kon dit jaarlijkse festijn in 2020 en in 2021 helaas geen doorgang vinden.

In de sfeervolle Brasserie De Roskam in Katwijk werden bijna 200 vrijwilligers verrast op een geweldige avond. Een vrijwilligersavond die, evenals de laatst gehouden editie in 2019, weer perfect georganiseerd was door de vrijwilligersfeestcommissie. Dank daarvoor aan Annemiek, Claudia, Mariëlle, Natascha, Wendy en Brenda!

Het vrijwilligersfeest is normaal gesproken een jaarlijks terugkerend festijn, een dankbetuiging aan en een gezellig samenzijn van onze belangrijkste mensen in de vereniging te weten de vrijwilligers. Het sociale aspect van een (voetbal-)vereniging wordt nog wel eens onderschat maar wellicht is dit minimaal zo belangrijk als het sportieve. Immers biedt Middelmors een plek waar kinderen en volwassenen kunnen trainen en voetballen maar ook met elkaar kunnen samen zijn. Om dit te realiseren zijn week in week uit veel vrijwilligers belangeloos bij de vereniging betrokken. Dat wordt nog weleens onderschat maar zonder hen was er geen Rijnsburgse Boys!

Sommige zaken zitten dan ook mee op zo’n avond waarbij een 5-0 thuisoverwinning van onze hoofdmacht op HHC Hardenberg, toch niet zo maar een tegenstander, een positief effect had op de feestvreugde. DJ Pablo en natuurlijk ook zanger Bart Heemskerk, die de muzikale omlijsting verzorgden, droegen nadrukkelijk bij aan deze geslaagde avond. Er werd volop gedanst! Natuurlijk waren er heerlijk hapjes en garnituren welke door de spelers van de A selectie werden geserveerd.

Tijdens de feestavond werd één vrijwilliger toch nog even speciaal in het zonnetje gezet; Dick Blom. In de afgelopen periode die eigenlijk in het voorjaar van 2020 begon heeft Dick mede zorg gedragen dat alle corona voorschriften en regelgeving op een goede manier werd vertaald naar onze vereniging. De organisatie rondom trainingen en onderlinge wedstrijden op zaterdag was geen sinecure en Dick en zijn team hebben daar vele uren aan besteed. Met een unanieme stemming werd Dick door het bestuur als coronavrijwilliger 2022 van het jaar gekozen.