outhands

Wijziging in reglementen KNVB

Van de KNVB ontvingen wij de volgende mededelingen:

1. Niet roken in dug-out

Met ingang van dit seizoen is in de Ordemaatregelen opgenomen dat het voor personen die zich in de dug-out mogen begeven (of in de directe omgeving daarvan) niet meer is toegestaan te roken! De gedacht hierachter is dat de KNVB van mening is dat ook op het veld sport en roken niet samengaan

2. Naam trainer/coach op wedstrijdformulier

Met ingang van dit seizoen is op de nieuwe wedstrijdformulieren voor het veldvoetbal een vakje opgenomen waar de naam en het relatienummer van de trainer-coach kan worden ingevuld. Volgens artikel 26 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal is dit geen verplichting. Toch verzoeken de teams van Rijnsburgse Boys, om de naam en het relatienummer van de trainer-coach in te vullen indien deze in functie is tijdens de wedstrijd. Als er nog wedstrijdformulieren van vorig seizoen worden gebruikt, hoeft geen vermelding van deze gegevens plaats te vinden