outhands

Vrijwilligerskorting Rijnsburgse Boys

Rijnsburgse Boys is erg blij met haar vrijwilligers in alle geledingen van onze vereniging. Jaren geleden heeft het bestuur een zogenaamde Vrijwilligerskorting geïntroduceerd op de contributie. De Vrijwilligerskorting bedraagt momenteel € 55,00 per betalend lid van onze vereniging en wordt gedurende het seizoen voor jaarcontributies uitbetaald in december en voor kwartaalcontributies in mei.

Wie hebben er recht op Vrijwilligerskorting?
Leden van tenminste 16 jaar die zich gedurende het seizoen met een zekere regelmaat vrijwillig inzetten voor de vereniging in de ruimste zin des woord

Dit kunnen zijn:
Kantinemedewerkers, onderhoudsmedewerkers, sfeerteam, stewards, klusteam, bestuurders, trainers en elftalleiders, etc. Met betrekking tot de laatste twee (trainers en leiders) geldt een beperking van 2 vrijwilligers per elftal/team. Verder hebben  trainers die een salaris of een vrijwilligersvergoeding van de vereniging ontvangen geen recht op de Vrijwilligerskorting. In geval van twijfel beslist het bestuur.

Voor leiders en trainers geldt verder de KNVB regel dat zij lid moeten zijn van de vereniging Rijnsburgse Boys, daar zij anders zich niet binnen de afrastering van het veld mogen begeven. Wij hebben van de KNVB vernomen dat scheidsrechters hier steeds meer op gaan toezien!

Rijnsburg, augustus 2013

Namens het bestuur Rijnsburgse Boys
Ad Hendriksen (voorzitter)