Bram van Egmond

Vrijwilligersfeest 2018

Een vrijwilligersfeest is een dankbetuiging aan én een gezellig samenzijn met onze belangrijkste mensen in de vereniging te weten de vrijwilligers. Zij die zich structureel (vaak) belangeloos inzetten om Rijnsburgse Boys op alle fronten draaiende te houden. Dit werd vorig jaar gesteld in het verslag van de vrijwilligersavond maar is natuurlijk nog steeds zo waar! Dit jaar bestond het vrijwilligersfeest uit een middagdeel én een avond. Of dit feest geslaagd was? Zeker weten!
Het werd weer een mooi feestje voor onze vrijwilligers; dit jaar opgezet en strak georganiseerd door een zestal dames (bedankt Natascha, Mariëlle, Brenda, Wendy, Claudia en Annemiek – onze powerladies!).
Het begon in de middag al met een heuse speurtocht door Rijnsburg. Zo’n vijftig enthousiaste vrijwilligers probeerden de 27 vragen goed te beantwoorden en de juiste route te lopen. Uiteraard waren er die “buiten de geijkte paden”, via Google of telefonisch bij de erevoorzitter, aan antwoorden probeerde te komen….. Natuurlijk tevergeefs!
Na de speurtocht stond bij H2O de borrel klaar en werd het steeds drukker en drukker. Rond 19:45 uur begon het “walking dinner” en kon iedereen genieten van de hapjes en snacks die door Henk en zijn brigade werden uitgeserveerd. Inmiddels was ook de uitstekende band Funked Up (www.funkedup.nl) begonnen met spelen en kon er ook gedanst worden.
Om 20:45 uur was het tijd voor de uitverkiezing van de vrijwilligster en vrijwilliger van het jaar. Evenals vorig jaar werd deze verkiezing bepaald op voordracht van een commissie, waarin de vrijwilligsters en vrijwilligers van de twee voorgaande jaren zitting hadden met 2 bestuursleden van de vereniging.
Dit jaar waren de vrijwilligster en vrijwilliger van het jaar 2018 gelukkig aanwezig en konden Anneke de Jong en Leon van Tilburg naar voren worden geroepen en werden zij verrast met hun zo terechte uitverkiezing uiteraard met bloemen en een presentje voor al hun vele vrijwilligerswerk in onze vereniging.
Anneke de Jong is al jaren lang elke zaterdagochtend vroeg te vinden in de kantine waar zij samen met haar dochter Carla zorgt dat de koffie op tijd pruttelt en de kinderen bij winst of verlies hun frisdrankje en snoep kunnen kopen. Ook zorgt zij al jaren dat de spelers van het eerste bij een busreis kunnen genieten van een vers gesmeerd – en belegd broodje.

Leon van Tilburg is behalve steward bij wedstrijden van het eerste elftal ook al jaren verbonden aan het klusteam dat op zaterdagochtenden (elke zomer weer) het noodzakelijke onderhoud verzorgt waardoor we al zolang trots kunnen zijn op Middelmors. Ook is Leon als scheidsrechter op zaterdag vaak op één van de velden op Middelmors te vinden om lekker een wedstrijdje te fluiten.
Tot slot nog een aantal foto’s als sfeerimpressie van die avond.