secretariaat

Vrijdag- en zaterdagavond hekken op slot

Omdat er nog regelmatig overlast is van jongeren die vrijdag- en zaterdagavond op de velden rondhangen zullen vanaf komend weekend op deze avonden de hekken aan beide kanten van de kantine op slot gaan. De overlast bestaat uit zwerfvuil, bierblikken,flessen,glas en brandschade op de velden. Ons verzoek is dan ook om niet met de fietsen op deze avonden de velden op te gaan. Op zondagmiddag zal er 1 hek open blijven.