secretariaat

Vrijdag 3 juli Algemene Ledenvergadering (agenda)

De Algemene Ledenvergadering (voorjaar) zal gehouden worden op vrijdag 3 juli 2020 om 20.00 uur.
Daarover het volgende:

 • Er zal een aanmeldingsplicht van toepassing zijn als u de vergadering wenst te bezoeken. Het is van belang om het aantal aanwezigen op voorhand in kaart te brengen, daar we de opstelling van de vergadering moeten aanpassen naar opkomst ( veilige afstanden creëren voor het aantal mensen ).
 • Afhankelijk van het aantal aanmeldingen houden we de vergadering in de kantine of in de sporthal. Zoals gezegd, realiseren we een setting waarbij de stoelen ver uit elkaar staan.
 • U kunt zich vanaf heden al aanmelden bij secretaris@rijnsburgseboys.nl  , of telefonisch bij de secretaris.
 • De stukken ter voorbereiding zullen in de aanloop naar de vergadering niet ter inzage liggen, gezien het grotendeels gesloten zijn van de accommodatie. Wel is het mogelijk de stukken per mail toegestuurd te krijgen in de week voorafgaand aan de vergadering. Dit kunt u aanvragen bij de secretaris, bij uw aanmelding voor de vergadering. Ook zullen de stukken bij de vergadering gereed liggen, zoals gewoonlijk.

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2019
 3. Bestuursverkiezing    Aftredend en herkiesbaar:                Jaco Heemskerk
  Tegenkandidaten ( ouder dan 18 jaar ) kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering aanmelden bij de secretaris, kandidatuur ondersteund door 15 handtekeningen van leden (18 jaar en ouder) van Rijnsburgse Boys. 
 4. Begroting seizoen 2020-2021
 5. Rondvraag
 6. Pauze
 7. Beantwoorden van de vragen
 8. Sluiting