Bestuur

Vrijdag 15 maart: Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 15 maart zal er (opnieuw) een Algemene Ledenvergadering worden gehouden, die in het teken zal staan van een nieuwe bestuursverkiezing. Op de ledenvergadering van 1 maart jl. traden Wilco van Egmond en Peter Cadel al toe tot het bestuur, als respectievelijk penningmeester en bestuurslid voetbalzaken. Op de nieuw uitgeschreven ledenvergadering, op 15 maart, zullen Koos van Rossum en Marcel van Delft worden voorgesteld aan de leden, om te kiezen als de nieuwe voorzitter en de nieuwe secretaris. Dit zal die avond verder worden toegelicht. Beide kandidaten zijn bij het bestuur aangedragen door de Adviescommissie, bestaande uit Wout van Egmond en Peter van Tilburg.

Vrijdag 15 maart 2024
Aanvang 20.00 uur
Kantine Rijnsburgse Boys

AGENDA

1. Opening
2. Notulen ALV d.d. 01-03-2024
3. Bestuursverkiezing

Bestuur draagt Koos van Rossum en Marcel van Delft voor als kandidaten. Tegenkandidaten kunnen zich tot en met donderdag 14 maart om 23.59 uur aanmelden bij de secretaris, kandidatuur ondersteunt door ten minste 15 meerderjarige leden.

4. Sluiting