Bram van Egmond

Voortgang VOG

Inmiddels stromen de (originele) VOG verklaringen binnen. Echter zijn nog veel jeugdvrijwilligers die hun verklaringen nog niet ingeleverd hebben. Het verzoek aan allen om dit alsnog, bij één van de onderstaande leden van het VOG projectteam, te doen
Mocht u, als vrijwilliger betrokken bij de jeugd van onze vereniging, om de een of andere reden geen uitnodiging ontvangen hebben om een VOG verklaring aan te vragen graag even een mailtje naar secretaris@rijnsburgseboys.nl.
Zoals bekend worden de kosten voor het aanvragen van een VOG door Rijnsburgse Boys vergoed. Echter zal terugbetaling, aan diegene die een originele VOG verklaring hebben ingeleverd, plaatsvinden zodra de vereniging bij NOC*NSF op haart beurt deze kosten heeft terugontvangen. De verwachting is dat dit in het 2e kwartaal 2015 zal gebeuren.
Met vriendelijke groet,
Projectteam VOG
Arthur van Noort
Edward Duindam
Ad Hendriksen