outhands

Voorstel: twee topklassen in amateurvoetbal

BRON: KNVB.nl 

 Het bestuur amateurvoetbal heeft maandagavond ingestemd met een voorstel om met ingang van het seizoen 2010/’11 twee topklassen in te voeren, een voor het zaterdagvoetbal en een voor het zondagvoetbal.
 
De topklassen zouden moeten gaan bestaan uit zestien clubs. Onder de twee topklassen blijven zes hoofdklassen gehandhaafd die elk veertien clubs tellen. Met ingang van het seizoen 2010/’11 kan één club uit de Jupiler League degraderen naar de topklassen.

De kampioen van de topklassen is gerechtigd te promoveren naar de Jupiler League. Als de kampioen niet wil, is uitsluitend de verliezend finalist in de gelegenheid gebruik te maken van het promotierecht.

Lange geschiedenis

Het voorstel dat op tafel lag kent een lange geschiedenis. Directeur amateurvoetbal Ruud Bruijnis: ,,Vorig jaar juni ging de algemene vergadering amateurvoetbal niet akkoord met een voorstel tot invoering van drie gemengde topklassen. De vergadering gaf het bestuur toen wel de opdracht nader onderzoek te doen naar de aanpassing van de competitiestructuur in het amateurvoetbal.”

Hij vervolgt: ,,Dat is het afgelopen jaar uitvoerig gebeurd door een breed samengestelde Taskforce, waarbij voortdurend overleg is gevoerd met delegaties van verenigingen en alle andere belanghebbenden. Het bleek al snel dat het voorstel van vorig jaar moest worden geknipt in drie delen: de invoering van de topklassen, de uitbreiding van klassen van twaalf clubs naar veertien en de promotie-/degradatieregeling tussen betaald voetbal en amateurvoetbal. Die wensen zijn verhoord.”

Ambitie

Gaandeweg bleek ook dat het niet haalbaar is zaterdagclubs en zondagclubs op het hoogste niveau in een gemengde competitie te laten uitkomen. ,,Het was echter wel duidelijk dat er hoofdklassenclubs waren met de ambitie tegen de sterkste tegenstanders uit te komen. Vandaar dit voorstel.”

Het plan wordt de komende maand door de clubs besproken in de regio- en districtsvergaderingen. Op 6 juni beslist de algemene vergadering definitief over het voorstel. Bruijnis: ,,Op uitdrukkelijk verzoek hebben we elke stap in het proces in overleg met alle betrokkenen genomen. De uitbreiding van klassen onder de hoofdklassen naar veertien clubs wordt tot en met de tweede klassen landelijk doorgevoerd. Daaronder kunnen de districten zelf invulling geven aan de uitbreiding. We zijn nu benieuwd naar de meningen van de clubs in het land.”\