Bram van Egmond

VOG Verklaringen (voortgang deel 2)

Oude regeling is vervallen
In het 4e kwartaal 2014 zijn we gestart met het aanvragen van Verklaringen Omtrent Gedrag, ook wel bekend als VOG verklaringen.
In december is via de site een korte update gegeven over de voortgang. Sinds dit bericht is er e.e.a. in de VOG regeling veranderd en hebben we ervoor gekozen om de aanvraagprocedure tijdelijk stop te zetten.
Belangrijkste reden hiervoor is dat met ingang van 1 januari 2015 de aanvraagprocedure aanzienlijk eenvoudiger geworden is. Tot 31 december 2014 dienden de kosten voor de VOG aanvraag eerst zelf door de vrijwilliger betaald te worden om later van de vereniging te worden terugontvangen.
De vereniging op haar beurt diende die kosten weer te claimen bij NOC NSF. Dat is in de nieuwe regeling niet meer het geval. De VOG verklaringen worden onder voorwaarden namelijk gratis.
Problemen met oude aanvraagprocedure
Uit vele reacties van onze vrijwilligers blijkt dat spamfilters, die via de door Dienst Justis (onderdeel van het Ministerie van Justitie) toegezonden e-mail verzoeken voor het indienen van een verzoek tot afgifte van VOG verklaring, hebben tegengehouden.
In de nieuwe aanvraagprocedure schijnt dit probleem niet meer voor te komen.
VOG verklaring komende dagen inleveren
Belangrijk is dat een ieder die reeds een VOG verklaring in 2014 heeft ontvangen, maar nog niet heeft ingeleverd, dit uiterlijk vóór 18 februari a.s. doet op het secretariaat.
Hierna zullen de voorgeschoten kosten, verbonden aan de aanvraag van de ingeleverde VOG verklaring, door onze penningmeester nog dit kwartaal teruggestort worden.
Nieuwe regeling
Zoals aangegeven geldt voor de vrijwilligers in de sport, vanaf 1 januari 2015, een veel eenvoudigere regeling voor het aanvragen van een VOG verklaring.
Echter moet in de nieuwe regeling Rijnsburgse Boys een nieuwe aanmelding bij NOC NSF doen. Bij deze aanmelding zal de vereniging moeten aantonen dat het een breder preventief beleid voert, ten aanzien van een veilig sportklimaat voor de jeugd binnen Rijnsburgse Boys.
Op dit moment zitten we middenin deze aanvraagprocedure en we verwachten binnen zeer korte termijn deze te hebben afgerond, waardoor we de aanvraagprocedure voor de vrijwilligers, die nog geen VOG verklaring hebben ontvangen, opnieuw kunnen opstarten.
Rijnsburg, 12 februari 2015
Edward Duindam
Ad Hendriksen
Arthur van Noort