Bram van Egmond

Voetbalmagazine 17/18 – nieuwe samenwerking tussen 6 clubs en FC Groningen Media

De Stichting Samenwerkende Voetbalclubs Duin- en Bollenstreek brengt ieder seizoen, kort voor aanvang van de nieuwe competitie, een Voetbalmagazine uit: de zg. presentatiegids. Een full color blad met ruim 200 pagina’s specifieke informatie per club, afgewisseld met spraakmakende interviews, en interessante analyses en statistieken.
Door de verkoop van advertenties in het Voetbalmagazine kan het kostendekkend worden verspreid onder alle (7000) leden van de deelnemende verenigingen.
NIEUW: de acquisitie van de advertenties is dit jaar, voor het eerst namens alle clubs gezamenlijk, uitbesteed aan het Mediabedrijf van FC Groningen (FCGM).
Graag informeren wij onze sponsors dan ook, dat zij binnenkort door FCGM telefonisch benaderd zullen worden. Het spreekt voor zich dat wij u van harte uitnodigen, om op het verzoek tot plaatsing van een advertentie, positief te willen reageren. Voor zo ver de beschikbare ruimte dat toelaat zal uw advertentie uiteraard in het katern van “uw eigen club” worden geplaatst. Over het formaat, de tekst en de lay-out beslist u natuurlijk zelf!
Als we financieel goed willen “scoren” is uw advertentie ook nu weer onmisbaar. Daarom wordt deze websitetekst bij alle (6) deelnemende clubs uniform geplaatst.