Bram van Egmond

Verzoek om VOG verklaring z.s.m. in te leveren

Begin dit seizoen zijn we opnieuw gestart om voor de leiders/trainers van onze jeugdelftallen een Verklaring Omtrent het Gedrag (beter bekend als VOG verklaring) bij), voor zover wij deze nog niet hadden ontvangen, aan te vragen.
Een ieder heeft inmiddels in oktober/november een e-mailtje met zo’n verzoek ontvangen van Dienst Justis (onderdeel van het Ministerie van Justitie.  Hoewel we inmiddels al veel VOG verklaringen hebben ontvangen zijn we nog niet compleet
Het bestuur wil u dringend vragen om, voor zover u dit nog niet gedaan heeft, nu daadwerkelijk op te pakken. We missen nog te veel van deze VOG verklaringen. UITERLIJK 20 DECEMBER A.S. zouden we deze willen hebben.
Mocht u het verzoek in het geheel niet hebben ontvangen graag per omgaande een mailtje naar Janine van der Meij (janinevandermeij@outlook.com) met daarin uw voor- en achternaam, uw geboortedatum en het elftal waarbij u betrokken bent.
Graag mij daarin een cc sturen (panjer@xs4all.nl).
Indien u het verzoek wel ontvangen heeft en inmiddels de VOG verklaring heeft ontvangen is het verzoek het origineel in te leveren op het secretariaat (postvakje Huig den Hollander).
Alvast dank voor uw medewerking.
Namens bestuur,
Huig den Hollander