Rijnsburgse Boys

Verslag van de mediationsessie met bestuur

Op woensdag 7 februari 2024 heeft een mediationbijeenkomst plaatsgevonden onder leiding van Bob Heeren, mediator en via RWV-advocaten lid van de businessclub van Rijnsburgse Boys. Bij deze bijeenkomst waren (voormalige) leden van het bestuur van de vereniging en van de businessclub aanwezig, aangevuld met leden van de door het bestuur aangestelde adviescommissie.

Tijdens de mediationbijeenkomst hebben de deelnemers hun zorgen en onvrede geuit die ten grondslag liggen aan de gerezen bestuurlijke problemen binnen de vereniging. Na lang discussiëren is gebleken dat de ontstane onaangename gevoelens van de deelnemers mede veroorzaakt worden doordat iedereen een eigen interpretatie heeft en houdt van de gebeurtenissen. Mede daardoor hebben de bestuursleden die hun taken hebben neergelegd, besloten om hun taken niet opnieuw op te pakken.

Verslag mediationsessie
De mediator, Bob Heeren, heeft van de avond een verslag gemaakt, dat door alle deelnemers aan de mediationsessie getekend is. Door ondertekening van dit document beloven ze zich niet negatief over elkaar en de vereniging uit te laten.

Vanwege alle gebeurtenissen en de publiciteit hierover heeft het bestuur besloten om het verslag in zijn geheel openbaar te maken, met de nadrukkelijke wens om iedereen te vragen om na lezing van het verslag zich weer volledig te richten op de opbouw van de vereniging. Want de club heeft na deze rumoerige tijd veel steun nodig.

Ledenvergadering op 1 maart
Tijdens een buitengewone ledenvergadering, die op vrijdag 1 maart om 20.00 uur plaatsvindt in (waarschijnlijk) het sponsorhome, zal een korte toelichting worden gegeven op de mediationsessie. In deze vergadering zullen verder twee nieuwe bestuursleden worden voorgedragen: Peter Cadel (voetbalzaken) en Wilco van Egmond (penningmeester).

Lees hier het verslag van de mediationsessie.