outhands

Verslag Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys

Op vrijdag 12 juni werd in de kantine de Algemene Ledenvergadering van Rijnsburgse Boys gehouden. Toen om 20.00uur de voorzitter de vergadering opende, bleek maar weer eens dat Rijnsburgse Boys alleen maar tevreden leden kent:

  • De begroting voor het komende seizoen is sluitend (met dank aan penningmeester Krijn van der Spijk en de zijnen)
  • Nieuwe voorstellen en statuten werden unaniem geaccepteerd
  • Contributie-wijzigingen zijn doorgevoerd zonder noemenswaardige tegenspraak
  • Cees Driebergen en Ed Bos blijven, onder applaus, voor (weer) een periode van 3 jaar in het bestuur
  • Geen enkele klacht is kenbaar gemaakt tijdens de rondvraag

Dus kon het bestuur concluderen dat het kleine aantal klagers (vooral op de website) niet serieus genomen hoeven te worden, anders hadden die zich wel uitgesproken op deze ledenvergadering!

  

Na de rondvraag werd dhr. G. Paauw in het zonnetje gezet door de voorzitter; 30 jaar ledenadministratie is een hele tijd en vandaar dat hij terecht en onder applaus de titel Lid Van Verdienste kreeg opgespeld. Vanwege de door de KNVB verplichte automatisering is zijn werk (helaas) overbodig geworden en verdiende hij een waardig ‘afscheid’!

Het bestuur