outhands

Vanavond om 20.00uur: Algemene Ledenvergadering

Vanavond om 20.00uur de traditionele Algemene Ledenvergadering in het sponsorhome van Rijnsburgse Boys. Daarin staat vooral de begroting van het komende seizoen centraal en dus voor alle leden zeer van belang. Daarom het verzoek aan alle leden, namens het bestuur, om tijdens die vergadering aanwezig te zijn!

Op het sportpark en ook in de reacties op de site horen, lezen en zien we regelmatig ‘commentaren‘ op bepaalde beslissingen. Positieve gelukkig heel veel, maar ook negatieve. En dan is een ledenvergadering dus het moment om te vragen hoe, waarom, wanneer en wat!

Komt allen en laat je informeren. En dus NIET in de kantine (wegens verbouwing gesloten), maar in het sponsorhome

De agenda voor deze vergadering staat HIER