outhands

Vanavond: algemene ledenvergadering

Vanavond (vrijdag 5 november) om 20.00uur is de Algemene Ledenvergadering van Rijnsburgse Boys. De agenda staat al lange tijd op de site, maar hierbij nog even extra onder een ieders aandacht.
Alle leden zijn van harte welkom in de kantine van Rijnsburgse Boys!

Komt allen!

Agenda Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys

Vrijdag 5 november 2010, aanvang 20:00 uur :

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 18 juni 2010
 3. Jaarverslag secretaris 2009/2010
 4. Jaarverslag jeugd seizoen 2009/2010
 5. Jaarrekening seizoen 2009/2010
 6. Verslag kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestond uit:
  M.C. van Delft, W. de Mooij, W. de Winter
  M.C. van Delft is aftredend
 7. Afscheid vrijwilligers
 8. Jubilarissen
 9. Rondvraag
 10. Pauze
 11. Beantwoording rondvraag
 12. Sluiting