outhands

Vanavond: Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 9 november is om 20.00uur de traditionele (najaars) Algemene Ledenvergadering in de kantine van Rijnsburgse Boys. Daarin staan vooral de jaarverslagen centraal en een financieel verslag van onze penningmeester en dus voor alle leden zeer van belang. Ook wordt er afscheid genomen van vrijwilligers die ermee gestopt zijn en worden jubilarissen in het zonnetje gezet. Daarom het verzoek aan alle leden, namens het bestuur, om tijdens die vergadering aanwezig te zijn!

Op het sportpark en ook in de reacties op de site horen, lezen en zien we regelmatig ‘commentaren’ op bepaalde beslissingen. Positieve gelukkig heel veel, maar ook negatieve. En dan is een ledenvergadering dus het moment om te vragen hoe, waarom, wanneer en wat!

Komt allen en laat je informeren

Vanaf vandaag liggen op het secretariaat alle stukken ter inzage; de agenda, de notulen van de laatst gehouden ledenvergadering (vrijdag 8 juni 2012) en het financiele jaarverslag