karly

Van het bestuur

Beste leden, deze week bericht van jullie penningmeester. Ook gisterenavond weer een digitale bestuurs-sessie gehad via Skype.
Ik moet zeggen thuiswerken, conference calling; aan de ene kant was het er al, maar als je gedwongen wordt het te gebruiken werkt het toch wel lekker snel. Geen reistijd meer, uurtje praten, “nog een fijne avond” zeggen en klaar.
Gisteren dus bestuursvergadering op afstand gehad, hierbij kwam kort de in juni geplande Algemene Ledenvergadering ter sprake. Zal het mogelijk zijn om deze al fysiek te houden? Waarschijnlijk wel omdat deze vergaderingen helaas nooit druk bezocht worden en de anderhalve meter afstand dus wel gerespecteerd kan worden. Een andere mogelijkheid is om deze vergadering helemaal digitaal en op afstand te houden. Een uitdaging en dus wordt dit onderzocht. Wordt vervolgd.
Als financieel verantwoordelijke van de vereniging, krijg ik van verschillende mensen de vraag hoe het ervoor staat. Velen maken zich, terecht, zorgen over de financiële gevolgen van deze coronacrisis. Dit omdat de kosten voor het grootste deel gewoon doorgaan en de inkomsten zijn stilgevallen. Met name het wegvallen van de horeca inkomsten en de recettes, maar ook het niet doorgaan van diverse evenementen, zijn een grote tegenvaller ten opzichte van onze begroting. Denk hierbij vooral aan het Bakkerij Gebr. Van Tilburg Uientoernooi en natuurlijk de Paasveiling.
Ik kan jullie mededelen dat we nog steeds aan onze vaste verplichtingen kunnen voldoen. We hebben als bestuur wel besloten met een aantal kostenposten anders te zullen omgaan, denk hierbij bijvoorbeeld aan vergoedingen, het spreiden van de kosten en ook in het aangaan van nieuwe verplichtingen. Ook zijn wij dankbaar dat in ieder geval de overheid en de KNVB meedenken met de financiële gevolgen van deze coronacrisis, waar alle voetbalverenigingen mee te kampen hebben.

Op 24 april vindt de incasso van de laatste kwartaalcontributie plaats. Graag verzoek ik degene, wie het de contributie betreft, hier rekening mee te houden zodat de vrijwilligers, die met de inning te maken hebben, zo min mogelijk tijd hoeven te besteden aan deze tijdrovende bezigheid. Om de kosten in deze tijd te spreiden zullen de vrijwilligerskortingen eind juni uitgekeerd worden. Op dit moment is het nog onbekend wanneer en of de afgelaste vrijwilligersavond nog gaat plaatsvinden op de manier zoals die gepland was. Wij hopen dat de eerste clubactiviteit, de familiedagen eind juni, wel kan plaatsvinden zoals gepland. Dit is afhankelijk van wanneer en hoe het in de nabije toekomst wordt toegestaan vanuit de overheid en RIVM.
Afgelopen jaar is er weer heel wat lief en leed geweest binnen de club. Onze Natascha heeft het er maar druk mee (gehad). In deze tijd is het ongetwijfeld voor iedereen een mindere tijd, maar laten wij de zwakkere leden onder ons alstublieft zeker nu niet uit het oog verliezen. In een tijd waar we elkaar niet met regelmaat zien, is het belangrijk om toch aan elkaar te denken en te informeren. Mochten jullie iets weten of horen waar extra aandacht vanuit de club nodig is: laat het Natascha dan weten. Natascha Paauw, 06-41209359, of per mail; nataspaauw@gmail.com
Ook wij willen eenieder vragen om onze sponsoren te respecteren en indien mogelijk wat vaker naar deze bedrijven toe te gaan. Laten we er zijn voor elkaar, koop lokaal.
Als bestuur hopen we op uw begrip indien maatregelen als gevolg van deze crisis noodzakelijk zijn, en hopen we dat juist nu iedereen, leden en sponsoren, achter de club blijven staan. Uw onmisbare steun in deze onzekere bijzondere tijden zijn voor ons, en dus ook voor u, van groot belang.
Blijf gezond! Stay safe!
Namens het bestuur
Marcel Wolthaus