outhands

v.v. Katwijk vrijgesproken van straf

 Schuldig, maar geen straf, heeft de commissie van beroep van de KNVB t.a.v. de gebeurtenissen in de wedstrijd tegen TOGR besloten.

De commissie heeft geoordeeld dat de vv Katwijk een uitgebreid protocol en gedragscode heeft tegen wanordelijkheden in z’n algemeenheid en discriminerend gedrag in het bijzonder. Tijdens de wedstrijd hebben stewards direct het nodige gedaan om de rust te bewaren en ook na afloop van de wedstrijd is het arbitrale trio goed begeleid. Tenslotte heeft de commissie geconcludeerd dat het bestuur in de periode na de gebeurtenissen het nodige gedaan heeft om de daders te achterhalen.

De commissie kon er echter niet aan voorbij gaan dat de scheidsrechter het nodig heeft geacht de wedstrijd te staken. Dit vanwege de opmerkingen uit het publiek! Conclusie: de voetbalvereniging wordt schuldig verklaard maar de opgelegde straffen – de 1500 euro boete, de wedstrijd zonder publiek, de punt in mindering – komen te vervallen. Wèl wordt de wedstrijd als beëindigd beschouwd en moet de vereniging de proceskosten betalen.

(bron www.vvkatwijk.nl)