bestuur

Update onderzoek ongeregeldheden

Het bestuur heeft na, een zorgvuldige afweging, besloten om vijf leden van de Rijnsburgse Boys Youth (RBY) voor een half jaar een gebiedsverbod voor sportpark Middelmors op te leggen. Dit naar aanleiding van wangedrag van een aantal “supporters” tijdens de wedstrijd Excelsior Maasssluis – Rijnsburgse Boys van 13 april jl. Met vier van de betrokkenen heeft op 29 april een gesprek plaats gevonden, met nummer vijf moet dat nog gebeuren.

Het bestuur realiseert zich heel goed dat er meer dan vijf deelnemers betrokken waren bij de ongeregeldheden in Maassluis en dat een gebiedsverbod voor de betrokkenen een ingrijpende maatregel is. Van degene die een gebiedsverbod hebben ontvangen zijn de misdragingen gezien door minimaal 2 veiligheidsfunctionarissen en voor het bestuur voldoende reden om deze maatregel uit te voeren.

Als bestuur vinden we het jammer om dergelijke maatregelen te moeten nemen. Natuurlijk vinden we het leuk om een jonge groep supporters te hebben die meeleeft met het eerste elftal. Maar de afgelopen maanden zijn er teveel incidenten geweest wat geen reclame is voor de club. Tevens leidt het gedrag tot frustraties bij stewards, supporters en sponsors van onze club, maar zeker ook bij de ontvangende clubs.
De KNVB doet nog onderzoek naar de ongeregeldheden van de wedstrijd in Maassluis, nadat de veiligheidsfunctionaris van Excelsior Maassluis hier melding van heeft gedaan bij de KNVB. De besturen van beide verenigingen gaan ook kijken naar de fouten die we als verenigingen hebben gemaakt en daar in de toekomst lering uit trekken.

Dit seizoen heeft Rijnsburgse Boys 1 nog 2 uitwedstrijden. Wij hebben als bestuur besloten dat er geen busreizen voor deze wedstrijden georganiseerd mogen worden. Dit is in overleg gegaan met de thuisspelende verenigingen en als gevolg van de diverse incidenten rondom supportersgroepen bij wedstrijden van Rijnburgse Boys 1.

Wij zijn als bestuur op zoek naar oplossingen voor het volgende seizoen om met de RBY een leuk seizoen te hebben in plaats van alleen maar “gedoe”. Wij staan open voor suggesties van een ieder. Uiteraard ook vanuit RBY want alleen met elkaar kunnen we dit oplossen. Prettig is dat een aantal vaders al toegezegd heeft graag mee te denken wat we als bestuur prettig vinden.

Het bestuur