secretariaat

Update Corona maatregelen

Voortvloeiend uit de persconferentie vanuit de overheid van dinsdag 21 april, heeft het bestuur woensdagavond 22 april een vergadering belegd om de van toepassing zijnde maatregelen een gevolg te geven binnen het jeugdvoetbal van Rijnsburgse Boys.
Daar beperkt trainen onder strikte voorwaarden vanaf 28 april weer mogelijk is, is het van belang om voor iedereen duidelijkheid te scheppen wat dit concreet betekent, wat er wel mag, en wat er niet kan.
Daags na de bestuursvergadering berichten wij u daaromtrent verder.