outhands

Unicef Kids United, de kinderclub van Unicef

 Alle mensen hebben rechten…

Op de wereld leven volwassenen en kinderen. De volwassenen regelen de zaken op de wereld. In elk land doen zij dat op hun eigen manier. Maar een paar zaken moet voor iedereen in elk land op dezelfde manier geregeld worden. Iedereen moet elke dag voldoende kunnen eten, drinken en slapen. En iedereen moet naar school of naar de dokter kunnen. We noemen dit ‘de Rechten van de Mens’. Deze gelden in alle landen voor alle mensen. En het maakt niet uit of die mensen arm of rijk zijn, welke huidskleur ze hebben, welke taal ze spreken of wat hun geloof is.

Hebben kinderen andere rechten?

Kinderen zijn ook mensen en dus gelden ‘de Rechten van de Mens’ook voor kinderen. Maar kinderen zijn anders dan volwassenen. Kinderen spelen. Kinderen zien dingen soms anders. En kinderen hebben extra bescherming nodig. Ze kunnen minder makkelijk voor zichzelf opkomen omdat volwassenen vaak de dienst uitmaken. Daarom bestaan er speciale ‘Rechten van het Kind’. In het kinderrechtenverdrag staan 54 kinderrechten. Voorbeelden hiervan zijn: recht op veilig water, recht op voedsel, recht op een gezond leven, recht op onderwijs, recht op spel en ontspanning, recht op een eigen mening, recht op bescherming bij een oorlog, recht op bescherming tegen kinderarbeid, recht op bescherming tegen mishandeling en geweld, etc.

Unicef komt op voor kinderrechten

Unicef controleert of alle landen zich aan hun belofte houden om goed voor hun kinderen te zorgen. En helaas gebeurt dat niet altijd. Daarom helpt Unicef bijvoorbeeld met onderwijs, gezondheidszorg en beschermt kinderen in oorlog. Het werk van Unicef blijft nog hard nodig.

Wil je meer weten over kinderrechten?

Unicef heeft gratis informatie voor je spreekbeurt of werkstuk. Of word lid van Kids United, de club van Unicef waarmee je kinderen in andere landen helpt.

Voor meer informatie kijk op www.kidsunited.nl of bel 070 333 93 00

Er is ook een kidsunited hyves…