outhands

Uitnodiging voor alle mensen van jeugdafdeling

Uitnodiging voor alle mensen met een functie in de jeugdafdeling van RBB

Op vrijdagavond 22 januari 2010 gaan we een gezellige avond organiseren voor alle mensen die betrokken zijn bij de jeugdafdeling van Rijnsburgse Boys. Deze mensen, die week in week uit hun uiterste best doen om het onze jeugdleden naar de zin te maken, gaan we in het zonnetje zetten. Het moet een avond worden waar nog lang over gesproken gaat worden en dan uiteraard in positieve zin. Een avond waar het voetbal voorop zal staan.  

De indeling van de avond is als volgt:

18.00 uur – 19.00 uur Trainersclinic verzorgd door Niek Oosterlee voor de selectietrainers van RBB, overige trainers, begeleiders en andere belangstellende zijn van harte welkom als toeschouwer.
19.00 uur –  20.30 uur Hollandse Stamppot verzorgd door onze eigen chefkok, Henk “Ramsey” Postma. Bovendien een interview met Niek Oosterlee en enkele spelers van RBB 1 over RBB, de selectie, de topklasse, de jeugd etc. en gelegenheid tot het stellen van vragen.
20.30 uur – 22.30 uur Voetbalquiz en gezellig samenzijn met elkaar

De bestuursleden van het hoofdbestuur hebben aangegeven om die avond de catering te verzorgen. De locatie is het sponsorhome van RBB.  Dat alleen al is een reden om te komen. Het hoofddoel is echter om elkaar in een informele sfeer te zien en te spreken en om zo met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Omdat het kort dag is en sommigen door de afgelastingen van trainingen en wedstrijden ook niet op het complex komen de komende dagen, wil ik jou langs deze (onpersoonlijke) weg uitnodigen. In verband met de organisatie  en de inkoop wil ik je vragen voor 16 januari 2010 via de email te bevestigen dat  jij op deze avond aanwezig wil zijn. Je kan de mail sturen naar hslootweg@casema.nl
Wij hopen op een grote opkomst! Hoort en zeg het voort!

Deze uitnodiging geldt voor de volgende personen:
• Jeugdtrainers
• Jeugdleiders
• Jeugdbestuur
• Scheidsrechters (en – commissie)
• Coördinatoren
• Secretariaat
• Technische commissie jeugd

Graag hoor ik van de selectietrainers wie er deel gaan nemen aan de trainersclinic.

Met vriendelijke groet,

Hugo Slootweg