outhands

Topklasse (voorlopig) van de baan

De KNVB zal in de voorjaarsvergadering van 2006 geen voorstel voor de invoering van een topklasse inbrengen. Dit is duidelijk geworden tijdens een gesprek dat de hoofdklassers, vertegenwoordigd door het Centraal Orgaan Hoofdklassers (COH), vorige week hadden met de bond.

In de komende periode zal een evaluatie van het project plaatsvinden, waarna zal worden bezien hoe de discussie rond de ‘optimalisering van de voetbalpiramide’ verder gevoerd kan worden. (bron:voetbalopzaterdag.com)