outhands

Stichting Oekroe bedankt supporters

 Afgelopen zaterdag werd voorafgaand aan de wedstrijd RBB – FC Lisse gecollecteerd door St. Oekroe voor kinderkampen en opknapprojecten in Oekraïne ten bate van heel arme kinderen. Die collecte heeft het mooie bedrag van 927,19 euro opgebracht.

Alle gevers hartelijk dank !