outhands

Rijnsburgse Boys vanaf vandaag geregistreerd

Vanaf vandaag is Rijnsburgse Boys als woordmerk en als beeldmerk officieel geregistreerd. Dit betekent dat niets of niemand de naam Rijnsburgse Boys of het logo van Rijnsburgse Boys op enigerlei wijze mag gebruiken zonder toestemming van het bestuur van Rijnsburgse Boys

Mocht er dus bijvoorbeeld iemand zijn die graag asbakken wil maken met daarop het logo van Rijnsburgse Boys of een poster laat maken waarop Rijnsburgse Boys genoemd wordt, dan moet daarvoor eerst toestemming worden gevraagd van het bestuur.

De reden waarom dit is gedaan is het feit dat (vooral het logo van) Rijnsburgse Boys de afgelopen jaren op allerlei wijze ‘misbruikt’ is door personen en/of instellingen en daar vooraf geen toestemming voor is verleend! Vervolgens werd Rijnsburgse Boys daarop aangesproken en kon voor de ‘schade’ opdraaien. Dat doen we dus niet om te pesten of vervelend te willen zijn, maar om Rijnsburgse Boys in de toekomst op een juiste wijze uit te dragen

Dus wanneer u gebruik wilt maken van de naam Rijnsburgse Boys of het logo, dient u eerst toestemming te vragen aan het bestuur.

Wij danken een ieder voor het begrip