karly

Rijnsburgse Boys in Coronatijd

De eerlijkheid gebied te zeggen dat besturen in Coronatijd nou niet bepaald een leuke job is en dat het voor onze leden, supporters en sponsoren ook nu niet bepaald een periode is waarin men enthousiast(er) raakt.
Natuurlijk zijn we blij dat we weer mogen voetballen. Dat is immers wat ons bindt bij Rijnsburgse Boys; lekker voetballen of voetballen kijken, kletsen, luisteren en een drankje drinken. Wat hebben we dat lang gemist.
Maar nu we weer mogen gelden er allerlei bijzondere maatregelen. Maatregelen die vastgelegd zijn in allerlei zogenaamde protocollen, zeg maar afspraken, die door de Overheid en de Sportbonden zijn opgemaakt. Met als doel kaders te maken, waarbinnen voetbalclubs zoals Rijnsburgse Boys weer actief mogen zijn.
Laten we maar direct met de deur in huis vallen: LAPPEN WE DEZE REGELS AAN ONZE LAARS DAN ZIJN WE DIT SEIZOEN SNEL KLAAR……
Terwijl ik dit stukje aan het typen ben krijg ik van Ryan van Tilburg een app-berichtje door, dat het bestuur van HFC EDO uit Haarlem begin deze avond de accommodatie heeft moeten sluiten! Als gevolg van een Corona-besmetting. Het is niet (meer) “de ver van ons bed show” maar veel dichterbij dan we allemaal denken….
We zullen echt met z’n allen, de komende periode, de regels die zijn gesteld goed in acht moeten nemen om Middelmors zo veilig mogelijk te houden.
Ten eerste (gezondheid)

 • blijf thuis als u ziekte-verschijnselen vertoont (en laat u testen);
 • als u in het buitenland bent geweest waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt, kom dan niet op de club maar blijf 14 dagen in zelf-quarantaine;
 • houdt 1,5 meter afstand van elkaar;
 • ontsmet u handen regelmatig op de diverse plaatsen die daarvoor zijn ingericht.

Ten tweede (trainingen en wedstrijden)
Voor de meeste teams geldt dat zij voor trainingen en wedstrijden zich thuis moeten omkleden. Super vervelend. Het bestuur vraagt uw begrip voor deze maatregel.

 • Slechts het 1e, het 2e, het 3e, JO19-1 en Dames 1 mogen op wedstrijddagen gebruik maken van onze kleedkamers.
 • Voor de A selectie, het 2e alsook de JO19-1 geldt dit ook op trainingsdagen.
 • Op zaterdagen krijgen de tegenstanders van Rijnsburgse Boys 1, 2, 3, JO19-1 en Dames 1 ook 2 kleedkamers toebedeeld
 • Alle overige tegenstanders van Rijnsburgse Boys-teams (die dus bij ons op Middelmors moeten spelen) kunnen geen gebruik maken van kleedkamers en dus ook niet douchen na afloop

Dit besluit is door het bestuur genomen na overleg met de KNVB en te hebben gesproken met andere voetbalverenigingen.
Belangrijkste reden voor dit besluit is het moeten kunnen waarborgen dat de gezondheid van onze leden, maar ook van de vrijwilligers die de kleedkamers schoonmaken, niet in gevaar komt.
Het secretariaat is op zaterdag nog maar zeer beperkt beschikbaar. Alleen scheidsrechters kunnen toegang krijgen, maar leiders en trainers wordt vriendelijk verzocht de ruimte niet te betreden. Ook hier weer vanwege de beperkte ruimte. Om die reden is er een tafel geplaatst aan de zijde van het secretariaat, bij de ingang van het kleedgebouw, waar achter één van onze gastheren u graag helpt met al uw vragen.
Toeschouwers langs het veld (dus niet alleen het hoofdveld maar ook veldje 8, veld 2, veld 3, veld 4 en veld 5) dienen op 1,5 meter van elkaar te staan!! Houdt u zich daar a.u.b. aan. En sta daarom alleen op de geel geverfde punten langs de velden. En dus niet met 2 of 3 tegen elkaar aan!
Ten derde (kantine)
De kantine hebben we afgelopen dinsdag moeten sluiten (toiletten blijven open). De reden hiervoor is dat we zaterdag (maar ook op de dagen daarvoor) met elkaar niet de discipline konden opbrengen om de Corona regels na te leven, die sinds 1 juli jl. gelden op Middelmors. Het buitenhok aan het “bierplein” is open en daar kunt u uw bestellingen plaatsen.
De gezondheid staat zoals gezegd voorop en door het niet op 1,5 meter gaan zitten, door te blijven staan nadat de bestelling is verkregen, terwijl zitten verplicht is, en het niet naleven van aanwijzingen van bestuursleden en kantine-vrijwilligers/-sters is deze maatregel genomen. Het bestuur baalt hier enorm van, maar ziet op dit moment geen andere oplossing. Hopelijk kunnen we snel besluiten dit weer ongedaan te maken.
Inmiddels zijn we druk bezig om het “bierplein” te gaan overdekken met grote parasols. We zullen dan meubilair (tafels en stoelen) daaronder plaatsen waar men kan zitten. Waarbij nu alvast het verzoek: meubilair mag niet verplaatst worden, dus laat dit staan waar het staat!
We hopen dit op korte termijn te kunnen openen.

Tot slot (thuiswedstrijden Rijnsburgse Boys 1)
U heeft gemerkt dat het niet meer mogelijk is om “zomaar” even een wedstrijdje te kijken van ons eerste op Middelmors. Noodgedwongen, doordat we meer dan 250 toeschouwers hebben bij een thuiswedstrijd, hebben we zeer veel maatregelen moeten nemen:

 • zonder leden (of sponsor) pas en uitgeprint toegangsbewijs met gezondheidsverklaring geen toegang!
 • zowel op de tribune als langs het veld (behalve korte zijde waterkant waar jeugd tot en met 17 jaar welkom is) geldt 1,5 meter afstand:
 • op de tribune alleen zitten op de daarvoor bedoelde plekken (het aantal zitplaatsen zal tijdens de competitie zeer beperkt zijn omdat de meeste plaatsen toekomen aan de Businessclub);
 • langs het veld zijn gele en zwarte stippen gemaakt waarop u, op 1,5 meter van elkaar, de wedstrijd kunt zien.
 • dit weekend worden er extra sanitaire faciliteiten gecreëerd (met dank aan Dirk Schaap van Schaapverhuur.nl voor de fantastische service en prijs); één unit wordt geplaatst bij de tourniquet bij het zogenaamde “uitvak”. Hiervan kunnen toeschouwers op de staanplaatsen aan de lange zijde gebruik maken;
 • één plaskruis wordt geplaatst op de hoek van de tribune en de korte zijde bij het water. Hiervan kan de jeugd t/m 17 gebruik maken alsook de toeschouwers op de tribune aan de linkerzijde die geen toegang hebben tot de BC (zij ontvangen een stempeltje zodat ze weer terug kunnen keren naar hun zitplaats);
 • de staande toeschouwers op de korte zijde bij de kantine en de toeschouwers op de tribune aan de rechterzijde, die geen toegang hebben tot de BC, kunnen gebruik maken van de toiletten in de kantine (zij ontvangen elk in een eigen kleur een stempeltje, zodat ze weer terug kunnen keren in hun vak).
 • daarnaast staan er ook urinoirs en plaskruizen langs veld 3, 4 en 5

Uitgifte drankjes, koeken, snoep etc.

 • op de lange zijde is het buitenhok open. Hier kunnen de toeschouwers met een staanplaats aan de lange zijde een drankje of iets te eten kopen;
 • diegenen die op de korte zijde staan kunnen gebruik maken van het uitgiftepunt op het bierplein. Zij ontvangen een stempeltje als zij hun vak verlaten zodat ze weer kunnen terugkeren;
 • degene die op de tribune zitten (niet BC leden) kunnen eveneens gebruik maken van het uitgiftepunt op het bierplein (ook zij krijgen een stempeltje – in een andere kleur).;
 • op de hoek van de tribune en de korte zijde bij het water wordt ook een uitgifte punt gecreëerd, waar men eten en drinken kan kopen;.

Wederom een heel verhaal maar laten we ons alsjeblieft houden aan de regels zodat we aankomend seizoen kunnen genieten van ons voetbal.
Samen zijn wij Rijnsburgse Boys, samen kunnen wij Corona aan!