outhands

Rijnsburgse Boys financieel zeer gezond!

Afgelopen vrijdag was de algemene ledenvergadering. In verhouding tot alle vorige ledenvergaderingen was deze keer ‘druk’ bezocht. Nadat de secretaris (Roos van Duijn) een verslag uitbracht van het afgelopen seizoen, volgde Arthur van Noort met een samenvatting van wat er allemaal is gebeurt in de jeugd. Aansluitend lichtte penningmeester Krijn van der Spijk de jaarcijfers toe en kon er worden geconcludeerd dat we een financieel zéér gezonde vereniging hebben! Iets waar niet alleen het bestuur, maar ook de leden heel erg trots op kunnen en moeten zijn.

Aansluitend werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Traditiegetrouw ontvingen deze leden een Rijnsburgse Boys speldje wegens zeer lang lidmaatschap. Dit krijgt men bij 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar en 60 jaar lidmaatschap. En deze vergadering werden er velen door de voorzitter voorzien van dit eremetaal. Mensen die 25 jaar lid zijn, 40 jaar lid en zelfs 1 die 50 jaar lid is.

Ook namens deze weg willen wij de jubilarissen van harte feliciteren en wij hopen dat zij nog vele jaren lid kunnen en willen blijven.

Tot slot van de vergadering sprak erevoorzitter Piet van Egmond nog een dankwoord, namens de leden, richting het voltallige bestuur. Wat door dit bestuur hartelijk werd ontvangen.

(alle foto’s van Saam de Mooij kunt u hier bekijken)