karly

Rijnsburgse Boys en Hoofd Jeugdopleidingen uit elkaar

Rijnsburgse Boys en haar Hoofd Jeugdopleiding, Arend Regeer, gaan na dit seizoen uit elkaar.
Twee jaar geleden is Arend onze verenging komen versterken als Hoofd Jeugdopleiding. We hebben hem destijds een tweejarig contract aangeboden met een optie voor nog een 3e jaar. In de maand december 2014 heeft de Technische Commissie van de jeugdafdeling besloten om deze optie niet te lichten. Hierdoor komt na het lopende seizoen een einde aan de samenwerking.
Arend heeft in de afgelopen jaren een positieve en belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere uitbouw en professionalisering van onze jeugdafdeling. Het feit dat onze jeugdspelers in de onderbouw steeds vaker gescout en gevraagd worden door BVO’s en de vertegenwoordigende elftallen van de KNVB, betekent dan ook dat we op de goede weg zitten. Arend heeft ons verzekerd dat hij ook het komende half jaar zijn uiterste best zal blijven doen om via ons trainersgilde de jeugdspelers op een hoger plan te willen brengen, zodat we hopelijk het seizoen succesvol en met een aantal kampioenen af kunnen sluiten.
We willen langs deze weg Arend alvast bedanken voor zijn inzet en bevlogenheid en wensen hem veel succes in het vervolg van zijn trainerscarrière.
We zijn op dit moment hard aan de slag om invulling te geven aan een nieuwe structuur en nieuwe indeling van de selectietrainers voor het komende seizoen. Zodra één en ander concreet is zullen we hiermee naar buiten treden. Wij kunnen echter altijd nieuwe handjes gebruiken. Ik wil dus langs deze weg een beroep doen op (oud-)selectiespelers, die zelf op een redelijk niveau gespeeld hebben, en zichzelf als trainer of begeleider verdienstelijk kunnen en willen maken voor onze vereniging. Geïnteresseerden kunnen zich bij onze jeugdvoorzitter Huig den Hollander of de technische commissie melden.
Het is echt leuk om met onze Rijnsburgse talenten aan de slag te gaan!