outhands

Regels gebruik accommodatie en velden

Regels gebruik accommodatie en velden:

1. Er geldt een rookverbod in de kleedkamers en gangen.
2. Er mag geen alcoholische drank genuttigd worden in de kleedkamers.
3. De kleedkamer wordt bezemschoon achter gelaten.
4. Bij trainingen houdt men zich aan de juiste tijden, kleedkamer en plaats op het trainingsveld.
5. Op de kunstgrasvelden (3 +4 )geldt een rookverbod, ook in de dug-outs.
6. Op de velden 1,2,3 en 4 bevinden zich alleen de trainers en de spelers. Toeschouwers staan achter de afrastering.
7. Op het trainingsveld wordt alleen gebruik gemaakt van de beschikbare middelen. De dug-outs worden niet als doeltjes gebruikt. Na de training wordt weer alles opgeborgen.
8. Tegen vandalisme, alsmede het maken van vuur en het afsteken van vuurwerk in de accommodatie en op of rond de velden, zal worden opgetreden.

Van de trainers, leiders en aanvoerders wordt verwacht, dat zij zich verantwoordelijk voelen voor bovenstaande regels en dat zij actief hieraan bijdragen, dat genoemde regels ook daadwerkelijk gehandhaafd worden.

Het bestuur kan, bij overtreding van bovenstaande regels, optreden en sancties opleggen. Sancties kunnen bestaan uit :

1. Taakstraffen
2. Boetes
3. Eventuele schade verhalen
4. Persoonlijke schorsing ( training/wedstrijd)
5. Schorsing van het elftal (training/wedstrijd). Dit zou zelfs tot het terugtrekken uit de competitie kunnen leiden!

Opgemaakt 26 november 2005
Het bestuur.