outhands

Regels gebruik accommodatie en velden

 Beste spelers, trainers, aanvoerders en leiders,

In november 2005 heeft het bestuur deze regels uitgevaardigd. Het blijkt nu, dat 1 van de regels veelvuldig wordt geschonden n.l. :

3. De kleedkamer wordt na de training, of wedstrijd bezemschoon
    opgeleverd.

Van de spelers, trainers, leiders en aanvoerders wordt verwacht, dat zij zich verantwoordelijk voelen voor bovenstaande regel en dat zij actief hieraan bijdragen, dat genoemde regel ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd.

Het bestuur zal dan ook, na deze tweede waarschuwing, sancties op gaan leggen, aan dat elftal, dat zich niet aan deze regel houdt.

Opgemaakt 27 november 2006
Het bestuur.