outhands

Puntenaftrek FC Lisse blijft gehandhaafd

Het bestuur van FC Lisse heeft vandaag digitaal bericht ontvangen van de KNVB over de uitspraak die gedaan is naar aanleiding van de beroepszaak mbt 3 puntenaftrek van de wedstrijd FC Lisse-Ter Leede van 1 december 2007.

Bijgaand de letterlijke tekst die het bestuur heeft ontvangen:

Geacht bestuur,

Vooruitlopend op de schriftelijke uitspraak aangaande de wedstrijd FC Lisse – Ter Leede d.d. 1 december 2007, delen wij u mede dat de commissie van beroep besloten heeft de door de tuchtcommissie opgelegde boete en winstpunten in mindering te handhaven.

De uitgebreide schriftelijke uitspraak zullen wij begin volgende week aan u toezenden.

Hoogachtend,
 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND namens de commissie van beroep,

Reactie bestuur:
De eerste reactie van het bestuur van FC Lisse is dat men met stomheid is geslagen. Klassejustitie.
Waarom bij de ene wedstrijd met gelijke voorvallen 1 punt in mindering en bij FC Lisse, een club die haar normen en waarden hoog heeft staan, 3 punten. Van competitievervalsing is hier duidelijk sprake.

Het bestuur beraadt zich dit weekend over deze uitspraak.

Namens bestuur FC Lisse
Rob Faas, voorzitter

Bovenstaand bericht is afkomstig van de website van FC Lisse. Door de uitspraak blijft de huidige stand in de Hoofdklasse A ongewijzigd.