outhands

Piet Haasnoot: UPDATE

Het laatste nieuws omtrend de ontwikkelingen van Piet (de Flap) Haasnoot:

De medicatie die hij toegediend krijgt is heel goed aangeslagen. De zuurstof dient nu ‘alleen nog’ ter ondersteuning en vandaag (dinsdag) gaan de artsen hem bijbrengen en kijken hoe hij reageert

Zodra er meer nieuws te melden is, zal ik dat op de site kenbaar maken

Langs deze weg willen wij Piet en zijn familie heel veel sterkte toewensen en wij hopen hem spoedig weer op de club te kunnen zien