secretariaat

Peter van Tilburg benoemd tot Erelid

Op de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 18 juni 2021 is Peter van Tilburg bij zijn aftreden als bestuurslid, door de aanwezige leden benoemd als Erelid van Rijnsburgse Boys.
Peter van Tilburg heeft in 11 jaren als bestuurslid verantwoordelijk  voor accommodatie zaken, gebouwen en terreinen samen met zijn mensen bergen werk verzet. Naast het reguliere onderhoud in de zomer en door het seizoen heen, zijn er een behoorlijk aantal forse projecten gerealiseerd welke Sportpark Middelmors steeds verder verfraaide en helemaal actueel gehouden heeft naar de wensen en behoeften die zo door de tijd heen ontstaan.
De realisatie van de lava natuurgrasvelden in samenwerking met onderhoudspartner Van der Holst, de voorzieningen op het gebied van zonnepanelen, een superstrak en modern LED boarding systeem, zijn enkele voorbeelden van zaken die de laatste seizoenen het meest in het oog sprongen.
De gang naar Middelmors was daar dagelijks de basis van, en dat veelal op uren en tijdstippen dat op de club verder niemand te bespeuren is.
Op de Algemene Ledenvergadering sprak voorzitter Ad Hendriksen een uitgebreid dankwoord richting Peter, waarin hij de aanwezigen meenam langs wat er door de jaren heen zoal gebeurd is rondom het takenpakket van Peter.
Het bestuur besloot bij monde van de voorzitter om  een benoeming als Erelid van Peter van Tilburg voor te dragen aan de Ledenvergadering. Deze stemde hiermee unaniem in.
Op de foto ontvangt Peter van Tilburg het bekende speldje met de bloemen en toont hij de toevoeging van zijn naam op het schild waarop de namen geplaatst zijn van alle andere Ereleden en Leden van Verdienste.
Van harte gefeliciteerd met deze benoeming!
Chiel van Egmond werd in dezelfde ledenvergadering van afgelopen vrijdag door de aanwezigen benoemd als opvolger van Peter van Tilburg.
Wij wensen hem veel succes en plezier bij het invullen van deze verantwoordelijke functie en wensen Peter toe dat hij in de wat rustigere periode die voor hem ligt, steeds met gepaste trots mag genieten van het Middelmors waarop hij rondloopt wanneer hij bijvoorbeeld een wedstrijd komt bezoeken.