Bram van Egmond

Parkeren!


Het bestuur doet een dringend beroep aan een ieder om met elkaar zorg te dragen dat fietsen, scooters en auto’s op de daarvoor bestemde plekken worden geparkeerd op ons sportpark.
De afgelopen weken is bij herhaling geconstateerd dat dit helaas niet het geval is. Meest extreem was afgelopen zaterdag toen een ambulance onze accommodatie met zeer veel moeite kon bereiken omdat met name auto’s foutief geparkeerd stonden.
We constateerden na afloop van de wedstrijd dat auto’s bij de ingang van achterzijde van het complex ook de ingang blokkeerden…….
Het dringende verzoek aan allen om auto’s netjes in de daarvoor bestemde vakken te parkeren. Mochten deze bezet zijn dan is het niet anders de auto op het parkeerterrein achter het benzinestation bij de Noordwijkerweg te plaatsen of op dagen dat het eerste thuis speelt aan de overzijde van de Noordwijkerweg.
Ook fietsen en scooters dienen te worden geplaatst op de reguliere fiets-/scooterplaatsen bij de ingang van de sporthal.
De toegang naar de velden achter de kantine dient te allen tijde vrij te worden gehouden voor hulpdiensten.
Wij rekenen op uw medewerking maar zullen bij herhaalde overtreding niet schromen om passende maatregelen te nemen.