secretariaat

Overlijdensbericht Nico Glasbergen (82)

Ons bereikte het verdrietige bericht dat afgelopen zondag 3 december, Nico Glasbergen is overleden.
Onlangs nog vierden wij met Nico zijn 70-jarig lidmaatschap van Rijnsburgse Boys. Op de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering werd hij daartoe gehuldigd.
Nico heeft zich in het verleden onder meer ingezet voor de destijds actieve carnavalsvereniging van Rijnsburgse Boys en eveneens heeft hij letterlijk bergen werk verzet bij de aanbouw van de toenmalige hoofdtribune. Met een aantal anderen heeft hij deze hoofdtribune van de grond toe nagenoeg met de hand opgebouwd. Jarenlang was deze tribune het pronkstuk langs het veld, alvorens deze in 2004 plaats maakte voor het geheel nieuwe tribunegebouw.
Ook zagen wij Nico Glasbergen jarenlang bij alle wedstrijden van Rijnsburgse Boys 1 en ook de laatste jaren bij het ouder worden liet hij geen thuiswedstrijd voorbij gaan.
Nico stond bekend als een supporter die de spelers allemaal een warm hart toedroeg en zo waardeerde men dat ook.
Nico Glasbergen werd 82 jaar.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie alle sterkte toe.