outhands

Nieuws van de jeugdafdeling

In de afgelopen zomervakantie heeft een groep enthousiaste jeugdtrainers op verzoek van het jeugdbestuur de koppen bij elkaar gestoken om na te denken over de invulling van het jeugdkader na het vertrek van twee jeugdcoördinatoren in twee jaar tijd.

Allereerst werd door deze commissie een nieuw jeugdplan geschreven wat als rode draad door de jeugdafdeling van Rijnsburgse Boys moet gaan lopen. In dit jeugdplan worden doelstellingen beschreven. De algemene doelstelling is alle jeugdspelers zo goed mogelijk te begeleiden in hun voetbalontwikkeling. Een opleiding waarin spelplezier, opleiding en prestaties samengaan. Daarnaast worden ook nog doelstellingen per leeftijdscategorie beschreven en doelstellingen voor de selectieteams.

Doelstellingen beschrijven is niet zo moeilijk, het papier is immers geduldig. Doelstellingen realiseren is al een stuk lastiger. In het jeugdplan besteden we daarom aandacht aan de wijze waarop we die doelstellingen willen realiseren. We nemen het complete jeugdkader onder de loep, aan welke eisen moeten trainers voldoen, welke rol is weggelegd voor de leiders. De opleiding van jeugdvoetballers staat centraal en er is aandacht voor het selectiebeleid, de indeling van jeugdelftallen en het doorschuiven van spelers gedurende het seizoen.

Rijnsburgse boys heeft een grote jeugdafdeling. Van de mini’s tot en met de A-junioren spelen zo’n 60 jeugdteams. Het is naar ons idee dan ook onmogelijk om in je eentje sturing te geven aan de jeugdafdeling. We hebben dit jaar dan ook voor een andere constructie gekozen. We hebben de afgelopen maanden naarstig gezocht naar coördinatoren die een belangrijke rol gaan vervullen het komende seizoen.

De coördinator heeft de “overall” verantwoordelijkheid over de leeftijdsgroep. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, leiders, spelers en ouders. Ook is hij contactpersoon/ aanspreekpunt voor het jeugdbestuur. Hij is verder in grote lijnen op de hoogte van (de kwaliteiten van) alle spelers in de desbetreffende leeftijdsgroep. Hij moet dus wedstrijden en trainingen van de teams in zijn leeftijdsgroep bijwonen. Vandaar dat u de afgelopen weken dan ook regelmatig mannen langs de lijn heeft zien staan met notitieblokken of hele scherpe ogen.

We hebben voor het lopende seizoen de volgende coördinatoren weten te strikken: 

Naam:

Functie:

E-mailadres:

Arthur van Noort

Coördinator A/B

arthur.van.noort@twinpack.nl

vacant

Coördinator A/B

Ronald de Mooy

Coordinator C

rdemooy@casema.nl

Sjaak Ouwersloot

Coördinator C

sjaakouwersloot@hotmail.com

Dirk de Mooy

Coördinator D

dirk.de-mooij@nld.dupontrefinish.com

Wim Brugmans

Coördinator D

brugmans.vof@hetnet.nl

Piet van Delft

Coördinator E

delft85@zonnet.nl

Wout van Egmond

Coördinator E

Patrick van Oosten

Coördinator F

patrickenwilda@hotmail.nl

? (vacant)

Coördinator F

Jan Jungerius

Coördinator M

jjungerius@planet.nl

Zoals u kunt zien zijn er nog enkele plekken leeg. Als er onder u dan ook mensen zijn die nieuwsgierig zijn naar deze job zijn en ook zijn of haar steentje aan het jeugdvoetbal wil bijdragen horen wij dat graag.

We hebben de emailadressen van de coördinatoren ook vermeld zodat u, mocht er onverhoopt iets zijn met uw zoon of dochter wat u niet met de trainer of jeugdleider kan of wil bespreken, rechtstreeks met hen contact kan zoeken.

Ook is een heus spelersrapport ontwikkeld waarin wij de vorderingen van onze jeugdspelers gaan bijhouden. Het is de bedoeling dat iedere speler/ speelster minimaal twee keer beoordeeld wordt en dat dit ook vastgelegd gaat worden. We hebben inmiddels zelfs iemand bereid gevonden om hiervoor zelfs een database te maken zodat de spelersrapporten de spelers hun hele jeugd blijven achtervolgen.

Kortom er gebeurt best veel achter de schermen. Voor het slagen van het jeugdplan is het echter noodzakelijk dat alle betrokkenen van de jeugdafdeling van Rijnsburgse Boys zich achter dit plan scharen. Het succes en de visie van de jeugdafdeling valt en staat namelijk met de inzet en het enthousiasme van het complete jeugdkader.

Binnen niet afzienbare tijd willen we het jeugdplan dan ook op de website van RBB zetten maar het document is nog lang niet af. Het zal voortdurend worden getoetst aan de praktijk. Waar nodig zullen onderdelen bijgesteld worden en zullen nieuwe elementen worden toegevoegd.

De commissie die één en ander op touw gezet heeft bestaat uit de volgende personen:

Henk Postma

Lid TC/Keeperstrainer

h.postma@NH-hotels.com

Johan de Kroon

Lid TC/trainer E4

johandekroon@kpnplanet.nl

Hugo Slootweg

Lid TC/trainer F3

hslootweg@casema.nl

Cor Heemskerk

Lid TC/trainer E2

corchris@casema.nl

Martin den Haan

Lid TC

martindenhaan@casema.nl

Ton Gruijters

Lid TC/trainer C2

tgruijters@interseco.nl

Voor opbouwende kritiek, tips en aandachtspunten kunt u altijd met hen contact opnemen.