Arthur Paulides

Nieuwe Vertrouwens (contact-)persoon Rijnsburgse Boys

Onlangs liet de Vertrouwens(contact-)persoon van Rijnsburgse Boys – Jolanda van Delft – het bestuur weten vanwege drukke werkomstandigheden, haar functie te beëindigen. Zoals bekend hecht Rijnsburgse Boys nadrukkelijk aan een Veilig Sportklimaat voor iedereen die onze club een warm hart toedraagt.

Wij bedanken Jolanda voor haar waardevolle inzet in de afgelopen jaren en wensen haar alle succes voor de toekomst.

De bereikbaarheid van onze Vertrouwens(contact-)persoon blijft onveranderd; Cees is te bereiken via het emailadres vertrouwenspersoon@rijnsburgseboys.nl of via zijn mobiele-nummer 06-12955500.

Wij heten Cees welkom bij onze mooie vereniging en wensen hem veel succes in het vervullen van deze belangrijke vertrouwensfunctie.

Zie verder op deze site onder het kopje “Vertrouwenspersoon”.

Even voorstellen:

Mijn naam is Cornelis Hogewoning ( Cees ) Ik werk als buschauffeur OV in de regio Leiden , waar ik als mentor/coach collega’s ondersteuning biedt in het uitvoeren van hun vak als chauffeur maar ook in het geval er een traumatische en/of ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

In 2012 studeerde ik af als psychosociaal therapeut in de zgn. contextuele wetenschap. Zodoende ben ik in staat om mensen in hun situatie te begrijpen en waar nodig bij te staan.

En daarnaast rond ik binnenkort de opleiding Vertrouwenscontactpersoon bij het NOC*NSF af, om zodoende nog betere ondersteuning te kunnen verlenen aan (jeugd-)leden (niet leden / donateurs), ouders en verzorgers wanneer die binnen onze  mooie vereniging Rijnsburgse Boys toch betrokken zouden raken bij ongewenst (seksueel-) gedrag of zij hiervan beschuldigd worden en/of getuige zijn.

Ook heb ik regelmatig contact met de Vertrouwenscontactpersonen van de overige vier voetbalverenigingen in de gemeente Katwijk. We versterken en ondersteunen elkaar waar nodig of gewenst met als doel om een Veilig Sportklimaat te realiseren.

*) in de bestuursvergadering d.d. 21 februari 2022 heeft het bestuur Cees formeel benoemd als Vertrouwens(contact-)persoon van Rijnsburgse Boys voor een periode van tenminste 3 jaar.