Bram van Egmond

Nieuwe sponsor: Kaminada Legal & Accounting

De Haagse financieel dienstverlener Kaminada is lid geworden van de businessclub. Bovendien heeft het bedrijf 216 meter reclame op de led-boarding afgenomen. Een welkome uitbreiding in deze coronatijd. De nieuwe sponsor stelt zich hieronder voor.

WAT DOET KAMINADA?

Dreigt uw onderneming in financiële moeilijkheden te komen of heeft u al financiële problemen? Kaminada Legal & Accounting kan u helpen!
Bij insolventie of bij een dreigend faillissement moet uw boekhouding op orde zijn, uw werkkapitaal en cashflow heel goed beheerd worden en u heeft behoefte aan gedegen juridisch advies. Dat is precies wat Kaminada Legal & Accounting doet, waardoor uw kans op overleven maximaal wordt.
Goede naam
Binnen het (klein-)mkb heeft Kaminada Legal & Accounting een goede staat van dienst in het voorkómen van faillissementen. En daarmee in het voorkómen van schade bij uw onderneming en uw werknemers. Maar ook voor u als privépersoon. Dat is belangrijk, want ondernemers raken bij een faillissement van hun onderneming regelmatig ook privé zeer beschadigd.
Preventie
Bij levensvatbare ondernemingen kan met goed preventiewerk veel schade worden voorkomen voor alle betrokkenen. Op korte termijn moeten dan in elk geval het werkkapitaal en de kasstroom goed beheerd worden. De boekhoudkundige en juridische positie bepaalt voor een groot deel de beste koers voor uw onderneming en voor uzelf.
Kaminada Legal & Accounting kan u in deze fase goed helpen; naast u en niet vanaf de zijlijn. Bijvoorbeeld door het op orde krijgen van uw administratie maar ook door contact met schuldeisers van u over te nemen.
Meer informatie
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Kaminada Legal & Accounting
Dr. Lelykade 44-K
2583 CM ’s-Gravenhage
T:   (070) 201 71 85
E:   info@kaminada.nl
W:  www.kaminada.nl