outhands

Nieuwe aanpak KNVB Excessen

 De KNVB heeft zich de afgelopen periode ingespannen om te komen tot een nieuwe, meer effectieve aanpak van excessen. De aanwezigheid van excessen is de KNVB een doorn in het oog omdat ze de voetbalsport grote schade oplevert. De KNVB spant zich al jarenlang in om deze excessen te voorkomen en blijft dat ook doen. Dat neemt niet weg dat men de behoefte heeft gevoeld om ook op repressief vlak een duidelijk signaal af te geven, de KNVB tolereert de aanwezigheid van excessen in het voetbal niet langer.

Onder excessen verstaat de KNVB buitensporig fysiek en/of verbaal geweld in het amateurvoetbal, zoals ernstige bedreigingen, molestaties van scheidsrechters, spelers en/of trainers en collectieve vechtpartijen. De belangrijkste veranderingen in de aanpak van deze excessen zijn de strafmaat en de strafprocedure. Bij buitensporig fysiek geweld, wanneer dit individueel wordt gepleegd, ontzet de tuchtcommissie leden sneller uit het lidmaatschap van de KNVB. Bij collectieve excessieve overtredingen gaat de tuchtcommissie eerder over tot het uit de competitie nemen van een elftal of team. De marges voor de strafmaat zijn vergroot naar maximaal tien jaar en tevens wordt gewerkt met minimumstraffen.

Om een voorbeeld te geven: aan spelers die zich schuldig maken aan geweld tegen de scheidsrechter wordt de maximale straf – ontzetting uit het lidmaatschap –opgelegd. Door de betrokken speler zelf aangebrachte verzachtende omstandigheden kunnen leiden tot een lagere straf. De minimale straf bij dit soort geweld is een schorsing van drie jaar. Daarnaast wordt de procedure aanzienlijk versneld. In het verleden namen dergelijke zaken op zijn minst vier weken in beslag. Vanaf volgend seizoen is er in de tweede werkweek na het exces een uitspraak van de tuchtcommissie.

Ook in het geval van een beroepszaak wordt in een vergelijkbare termijn uitspraak gedaan. Deze tijdwinst wordt gerealiseerd doordat alle zaken in beginsel mondeling behandeld worden. Alleen in het geval dat de direct betrokkenen aangeven af te zien van mondelinge behandeling, kan de tuchtcommissie besluiten de zaak schriftelijk af te handelen. Om deze versnelde procedure mogelijk te maken roept de KNVB verenigingen op excessen direct te melden bij het district waarin de vereniging gevestigd is. Ieder district heeft een meldpunt ingericht waar betrokkenen melding kunnen maken van een exces.

Bijlage: Overzicht en minimum- en maximumstraffen excessen (PDF)