outhands

Nederlands Techniek Kampioenschap (NTK) bij RBB

Afgelopen donderdag was er een voorronde van het NTK bij RBB. Vanaf 10.00 uur waren 78 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar onder leiding van RBB trainers in groepen van 12 tot 14 spelers in de weer om aan hun technische vaardigheden te schaven. De meeste kinderen waren spelers van RBB, maar er waren ook een paar spelers van andere omliggende verenigingen aanwezig.

Vanaf 07.30 uur waren we in de weer met ballen pompen, velden uitzetten, deelnemers inschrijven, instructie geven aan trainers etc. om op tijd te kunnen beginnen.

Als hoofd jeugd opleidingen ben ik er trots op dat ik deze dag werd ondersteund door een volledig RBB kader, bestaande uit Jaco Hogewoning, Berry Charité, Leon van Tilburg, Wil van Delft, Bert Driebergen, Kjeld vd Graaf, Maurice Ravensbergen, Jimmy de Mooij, Patrick Lagendijk, Rick van Duijn en Arie Haan. Met dit grote aantal beschikbare trainers was het mogelijk om elke groep van 2 trainers te voorzien, waardoor er veel aandacht voor het individu is, hetgeen bij dit soort trainingen beslist noodzakelijk is om resultaatgericht te kunnen werken. Ook voor deze trainers is het een leerzame ervaring geweest om aan de hand van uitgewerkte en vooraf doorgesproken trainingen puur aan de technische vaardigheden van spelers te werken.

Van 10.00 tot 11.00 stonden er technische oefenvormen op het programma, waarbij de nadruk lag op richtingsverandering. Van 11.15 tot 12.00 zijn we bezig geweest met spelvormen 1:1, 2:2 en 3:3 waarbij de aangeleerde technieken zoveel als mogelijk moesten worden toegepast.

Om 12.00 uur stond er een uitgebreide lunch in de kantine klaar die door Edward Duindam in samenwerking met een aantal moeders voor ons was klaargemaakt.

Van 13.00 tot 14.00 stonden pass & trapvormen centraal waarbij het bewegen met èn zonder bal en het aannemen mèt en zonder weerstand belangrijke aspecten waren waaraan aandacht werd besteed.

Het laatste uur stond volledig in het teken van partijvormen. Op kleine veldjes werden in verschillende organisaties partijtjes 6:6 gespeeld: met 2 kleine doeltjes aan de zijkanten – F doeltjes met de ruggen tegen elkaar – 2 F doelen, enz met een belangrijk doel: zoveel mogelijk scoren gebruikmakend van de aangeleerde technieken.

Om ca 15.30 uur waren de spullen opgeruimd en werden door de trainers de puntjes op de i gezet welke spelers in aanmerking kwamen voor de volgende ronde. Dit was nog een hele klus, omdat niet elke leeftijdsgroep even ruim vertegenwoordigd was en door de oganisatie uitdrukkelijk was aangegeven om toch maar vooral de allerbesten door te laten gaan naar de volgende ronde op Papendal. Er is derhalve besloten om in de categorie ouder dan 10 jaar, met slechts 6 deelnemers, geen speler door te laten gaan. De uiteindelijke fel begeerde certificaten voor Papendal zijn uiteindelijk uitgereikt aan Chiel vd Hoek [7 jaar], Arnold Dijkhuizen [8 jaar en speler van Katwijk], Daan Noort [9 jaar], Bart Duiker [10 jaar] en Luc van Leeuwen [10 jaar].

Ik spreek echter uitdrukkelijk niet over winnaars, omdat elke deelnemers aan deze dag in mijn ogen een winnaar is. Elke speler kan door middel van dit soort trainingen zijn grenzen verleggen en op zoek gaan naar “zijn” niveau, een doelstelling die wat mij betreft op deze dag is gehaald.

Ik wil alle trainers enorm bedanken voor hun inzet en de tijd die zij in dit “project” hebben gestoken en dat de komende tijd absoluut een vervolg zal krijgen. Ariena van Zuijlen ben ik dank verschuldigd voor de secretariële ondersteuning op deze dag en Edward en de moeders bedankt voor de verzorging van de catering in de lunchpauze en tijdens de korte pauzes de oefenvormen.

Peter Kerkhof
HJO RBB