outhands

Met ingang van heden ‘fietsenplan’ op Middelmors

In het verleden en in de afgelopen weken is met grote regelmaat gebleken dat het met het stallen van de fietsen op de Middelmors behelpen is. Wanneer de stallingen vol zijn, staat al gauw het hele plein voor de sporthal vol met fietsen. Dit levert gevaarlijke situaties op met het weggaan van de toeschouwers na de wedstrijd van het eerste elftal. Recentelijk nog na de thuiswedstrijd tegen Katwijk struikelden de mensen over elkaar heen bij het verlaten van het sportpark. Ook wanneer ambulances het sportpark moeten betreden ondervinden deze grote hinder van de gestalde fietsen.

Daarom is er met ingang van heden een fietsenplan opgesteld.
Bij het aankomen op het sportpark wordt u verzocht om uw fiets te stallen zoals aangegeven. Door middel van dranghekken en verwijzingen zal u worden aangegeven waar u uw rijwiel dient neer te planten. Belangrijk is daarbij wel dat eerst de vaste fietsenrekken gebruikt worden, voor men overgaat op parkeren op de gecreëerde ruimte.

Ten allen tijde zal er een pad worden vrijgehouden voor het toetreden van ambulances en het verlaten van de mensenmassa na de wedstrijden van Rijnsburgse Boys 1.

Bij de introductie van het plan zal het niet allemaal gelijk 100 % soepel verlopen, de gemiddelde Rijnsburger kennende zal hij het liefst zijn fiets in de kantine willen zetten.
Toch moet dit fietsenplan streng nageleefd gaan worden, en wel de gehele zaterdag. Dus niet alleen wanneer Rijnsburgse Boys 1 thuis speelt.

Wanneer fietsen ons inziens zodanig geparkeerd staan dat ze overlast veroorzaken kunnen er maatregelen genomen worden. Dit kan inhouden dat de fiets verwijderd wordt, of anderzijds dat de fiets aan de ketting gaat.

Wij verzoeken u om met bovenstaande rekening te houden.

(Vanwege de ontwikkelingen op parkeergebied willen wij langs deze weg ook mensen de gelegenheid bieden om zich aan te melden voor het team Parkeerbeheer. Alle hulp is hierbij welkom, zeker wanneer het eerste thuis speelt. Aanmeldingen kunnen naar Arie Durieux of Jaco Heemskerk op het secretariaat.)

Het Bestuur