outhands

Mededeling voor alle leden van Rijnsburgse Boys

Op dit moment is het secretariaat druk bezig met de laatste puntjes op de i qua indeling van de elftallen en het klaar maken van de facturen voor de contributie met betrekking tot het komende seizoen

Om ‘problemen’ te voorkomen verzoeken wij alle leden die hun lidmaatschap willen opzeggen, juist lid willen worden of bijvoorbeeld van spelend lid naar niet spelend lid gewijzigd willen worden (of andersom uiteraard) om dit uiterlijk 30 juli aan ons door te geven.

Wijzigingen zijn daarna niet meer mogelijk en dus is herziening van uw factuur voor de contributie ook onmogelijk! 

Graag al uw wijzigingen (en bijbehorende gegevens) doorgeven via het Contactformulier

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

Het secretariaat