outhands

Legionella bacterie bij SJC

Van SJC uit Noordwijk ontvingen wij het volgende bericht:

Belangrijke mededeling NIET Douchen!!!!!
In een aantal kleedkamers is een verhoogde concentratie aan Legionella gemeten. Wij zijn dan ook genoodzaakt om alle douches in de kleedkamers preventief te sluiten.
Wij rekenen op naleving van deze maatregel en zullen alles in het werk stellen om een en ander op zo kort mogelijke termijn op te lossen.

Bestuur
Ruud van Schie

Dus voor de elftallen die bij SJC spelen, houd er rekening mee dat er niet gedouched kan worden!